Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(02/01/2022)

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2022.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Việt Nam. Thông tư gồm 06 Chương với 20 Điều, quy định chi tiết lập kế hoạch, xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài; xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2007 và Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Các dự án xây dựng TCVN thuộc kế hoạch xây dựng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, kết thúc năm 2022, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN và Thông tư 29/2011/TT-BKKHCN./.

K.M

Trang1 trong 11
2
trong 11
3
trong 11
4 trong 11
5 trong 11
6 trong 11 7 trong 11 8 trong 11 9 trong 11 10 trong 11 ... 11 trong 11

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn