Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(08/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư gồm 8 điều, Cụ thể: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp; Điều 3. Chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Điều 4. Chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Điều 5. Chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ; Điều 6. Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ; Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Trong đó, tại  Điều 4 quy định cụ thể, Quỹ này được chi cho các hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp bao gồm:

- Trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật: Xây dựng các tổ chức nghiên cứu phát triển, trung tâm kiểm nghiệm, phân tích, kiểm định; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ...

- Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu về: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao; giải pháp hợp lý sản xuất, đổi mới công nghệ; bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; giống cây trồng; kiểu dáng công nghiệp; sáng kiến...

- Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp.

- Trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

- Chi đào tạo nhân lực về khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Chi cho hoạt động sáng kiến

- Chi cho hợp tác về khoa học và công nghệ với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

- Chi cho đánh giá, thử nghiệm, kiểm định, quảng bá, thương mại sản phẩm, công nghệ mới; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

- Chi tài trợ, hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia...

Thông tư 05/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Các Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 15 và Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Tiếp Thu (Nguồn Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN)

Trang1 trong 13
2
trong 13
3
trong 13
4 trong 13
5 trong 13
6 trong 13 7 trong 13 8 trong 13 9 trong 13 10 trong 13 ... 13 trong 13

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn