Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(28/06/2018)

Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (theo quy định tại Quyết định số 54/20106/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Theo đó, Cục Thống kê chịu trách nhiệm hướng dẫn các Sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu theo biểu mẫu quy định và trên cơ sở đó công bố hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

Có 18 Sở, ban ngành có nhiệm vụ thu thập và báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê, gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dận tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thống kê; trong đó:

- Sở Khoa học và Công nghệ thu thập 03 chỉ tiêu: Số tổ chức khoa học và công nghệ; Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị; Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Cục Thống kê thu thập, tổng hợp 61 chỉ tiêu.

Các Sở, ban ngành còn lại thu thập từ 01-06 chỉ tiêu. Tổng số 110 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh./.

NL

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn