Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(21/01/2019)

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018, quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối tượng báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ bao gồm: Các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ); Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Các biểu mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ quy định kèm theo Thông tư này gồm: Biểu 01/KHCN-TC: Số tổ chức khoa học và công nghệ; Biểu 02/KHCN-NL: Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ; Biểu 03/KHCN-CP: Chi cho khoa học và công nghệ; Biểu 04/KHCN-NV: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biểu 05/KHCN-HTQT: Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ; Biểu 06/KHCN-CG: Chuyển giao công nghệ; Biểu 07/KHCN-DN: Doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ; Biểu 08/KHCN-SHTT: Sở hữu trí tuệ; Biểu 09/KHCN-TĐC: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Biểu 10/KHCN-NLAT: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.

Kỳ báo cáo theo quy định là 01 (một) năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo và phải được thực hiện đồng thời bằng 02 (hai) hình thức bản giấy hoặc bản điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

HT

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn