Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ
(26/04/2019)

Tiếp tục Chương trình giám sát năm 2019, Đoàn giám sát chuyên đề Thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong năm qua, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao quyền tự chủ tài chính đã sử dụng có hiệu quả hơn nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công có chất lượng cao, tạo điều kiện cho tăng nguồn thu.

Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp cũng đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý, thực hiện kiểm soát chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả gắn với chất lượng công tác; tạo được nguồn tích lũy để bổ sung thu nhập và trích lập các Quỹ,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các đơn vị đã đổi mới phương thức hoạt động, tiết kiệm chi, thu nhập đã từng bước được nâng lên góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lương tăng thêm cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tuy nhiên, một số khó khăn về cơ chế, chính sách hiện nay mà đơn vị gặp phải đó là việc ưu đãi thuế và chính sách cho vay vốn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn chung chung, thiếu cụ thể hoá, không thể thực hiện được. Nguồn thu của các đơn vị chưa ổn định do thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao quyền tự chủ tài chính đã sử dụng có hiệu quả hơn nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công có chất lượng cao, tạo điều kiện cho tăng nguồn thu.

Qua đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị sự nghiệp tiếp tục quan tâm rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế đối với Quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý, thực hiện kiểm soát chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả gắn với chất lượng công tác nhằm tạo được nguồn tích lũy để bổ sung thu nhập và trích lập các Quỹ,… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp./.

Nguyễn Hùng 

Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4 trong 6
5 trong 6
6 trong 6

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn