Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(17/06/2020)

Ngày 12/6/2020 vừa qua, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã tổ chức Lớp tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Tham gia lớp tập huấn có khoảng hơn 50 người là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách về thống kê KH&CN của các Sở  Khoa học và Công nghệ.

Nội dung tập huấn tập trung các trọng điểm sau:

(1) Hướng dẫn Điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020. 

(2) Hướng dẫn Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020

(3) Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN theo Thông tư số 15/2018/TT-KHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

(4) Xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN năm 2020.

(5) Ứng dụng mạng VinaRen trong việc chia sẻ kết nối thông tin KH&CN.

Theo đó, Cuộc Điều tra Tiềm lực KH&CN, 5 năm sẽ thực hiện 1 lần, sẽ thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ phân tích thông tin, quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động KH&CN để xem xét tiềm lực của đất nước ta sau 5 năm có những thay đổi gì, xu hướng như nào. Cuộc Điều tra Nghiên cứu phát triển, là cuộc điều tra theo thông lệ quốc tế, 2 năm thực hiện 1 lần nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch KH&CN, để xem hoạt động nghiên cứu phát triển của đất nước được thực hiện như nào, xu hướng đầu tư cho các hoạt động NC&PT trong các khu vực ra sao.

Thông qua lớp tập huấn này, cán bộ phụ trách công tác thống kê KH&CN có dịp gặp gỡ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về điều tra thống kê KH&CN, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN,... cũng như nêu lên các khó khăn vướng mắc khi tác nghiệp thực tế nhờ các chuyên gia của Cục Thông tin thống kê KH&CN quốc gia đề xuất các giải pháp tháo gỡ để thực hiện công tác điều tra thống kê về KH&CN, cập nhật cơ sở dữ liệu,… dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, chính xác hơn.

HT

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn