Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Khoa học công nghệ trong nước
(10/05/2018)

Với mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo của Nhà nước.

Qua đó, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng sáng tạo Việt Nam về việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 với những nội dung trọng tâm như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn:

- Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ 01/01/2016 đến 30/6/2018.

- Các cá nhân (tập thể) đạt các giải thưởng quốc tế năm 2017 do các bộ, ngành giới thiệu.

2. Hồ sơ đề nghị tuyển chọn:

a. Hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đề nghị tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 phải có đủ  hồ sơ sau:

(1) Báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 (theo mẫu) có ký tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

(2) Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x12cm.

(3) Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có).

(4) Video clip về công trình, giải pháp (nếu có).

(5) Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng.

(6) Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh.

b. Hồ sơ cá nhân (tập thể) đạt các giải thưởng quốc tế do các bộ ngành giới thiệu: Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế do cơ quan tổ chức giải cấp và được bộ, ngành xác nhận.

3. Số lượng

Trên cơ sở các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ do các bộ ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn sẽ chọn lọc 73 công trình tiêu biểu trên tất cá các lĩnh vực sáng tạo khoa học – công nghệ          

4. Thời gian và địa diểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

HT

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn