Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2023)

Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Sở hữu trí tuệ

Giới thiệu các công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

Ngày đăng : 05/12/2020
Tác giả :
A+ A- In

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc dễ dàng tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ giới thiệu một số công cụ tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN), tra cứu nhãn hiệu như sau:

1. Công cụ tra cứu sáng chế

Công cụ tra cứu sáng chế là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến sáng chế thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu sáng chế; Phân loại sáng chế quốc tế (IPC); Các bộ phân loại sáng chế quốc gia (USclass, ECLA…); Bảng tra theo từ khóa; Các ấn phẩm thông tin thư mục và tóm tắt sáng chế; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo sáng chế và/hoặc Công báo SHCN; Các bộ từ điển...Người dùng có thể tra cứu thông tin về sáng chế tại một số cơ sở dữ liệu sau:

(i) http://ipplatform.vipri.gov.vn/

(ii) http://ipplatform.gov.vn/

(iii) http://ipdata.gov.vn/

(iv) http://iplib.noip.gov.vn/

(v) http://digipat.noip.gov.vn/

(vi) https://worldwide.espacenet.com/

(vii) https://patentscope.wipo.int/

(viii) https://www.uspto.gov/patents-application-process/

(ix) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

2. Công cụ tra cứu KDCN

Công cụ tra cứu KDCN là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến KDCN đã đăng ký/bảo hộ thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu KDCN; Phân loại KDCN (Locarno); Các bộ phân loại KDCN quốc gia; Bảng tra theo từ khóa; Các ấn phẩm thông tin thư mục và tóm tắt KDCN; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo SHCN…Người dùng có thể tra cứu thông tin về KDCN tại một số cơ sở dữ liệu sau:

(i) http://ipplatform.vipri.gov.vn/

(ii) http://ipplatform.gov.vn/

(iii) http://ipdata.gov.vn/

(iv) http://iplib.noip.gov.vn/

(v) https://www.wipo.int/hague/en/

(vii) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-search-availability

(viii) https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents#heading-1

(ix) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage/

3. Công cụ tra cứu nhãn hiệu

Công cụ tra cứu nhãn hiệu là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến các nhãn hiệu đã đăng ký/bảo hộ thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu nhãn hiệu; Phân loại nhãn hiệu (NICE, VIENNA); Bảng tra theo từ khóa; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo SHCN…Người dùng có thể tra cứu thông tin về nhãn hiệu tại một số cơ sở dữ liệu sau:

(i) http://ipplatform.vipri.gov.vn/

(ii) http://ipplatform.gov.vn/

(iii) http://ipdata.gov.vn/

(iv) http://iplib.noip.gov.vn/

(v) https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

(vi) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability

(vii)https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database

(viii) https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

 

HT