Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Văn bản Tỉnh, Sở
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
142/2020/NĐ-CP Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Chính phủ 09/12/2020
198/QĐ-SKHCN Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Sở Khoa học và Công nghệ 27/07/2020
2489/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ UBND tỉnh An Giang 28/10/2020
44/HD-SKHCN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang Sở Khoa học và Công nghệ 10/01/2020
20/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang UBND tỉnh 09/07/2019
66/2019/QĐ-UBND Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 13/12/2019
Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 23/12/2019
71/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân tỉnh 23/12/2019
1965/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình pjavascript:;hát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020 UBND tỉnh 14/08/2018
1485/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025 UBND tỉnh 25/06/2018

Trang1 trong 3
2
trong 3
3
trong 3
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn