Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Hoạt động khoa học công nghệ trong nứơc
Skip portlet Portlet Menu
  (27/09/2023)
Ngày 21-22/9/2023, tại Hà Nội và TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN&ĐMST) lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) và điểm cầu phụ tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam (TP.HCM), có khoảng 40 đơn vị tham gia triễn lãm và 600 đại biểu tham dự ở 02 điểm cầu.
  (19/09/2023)
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, để thực thi Thông tư này, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã có Công văn hướng dẫn triển khai hướng dẫn triển khai như sau:
  (07/09/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, quy định thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác:
  (31/08/2023)
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư nêu rõ, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
  (20/07/2023)
Ngày 17/7/2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó:
  (27/06/2023)
Ngày 02/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định một số điểm mới so với Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, như sau:
  (08/05/2023)
Ngày 24/4/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận (GCN) hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao…
Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4
trong 14
5 trong 14
6 trong 14
7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn