Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Lĩnh vực khác
Skip portlet Portlet Menu
  (26/04/2018)
Trong 2 ngày 27/3/2018 và 18/4/2018 lần lượt tại An Giang và Kiên Giang đã diễn ra Hội thảo “Đối thoại đối tác công tư về liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, tôm an toàn và hữu cơ”.
  (23/04/2018)
Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đó là kế hoạch số 198/KH-UBND được UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó mục đích yêu cầu là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tạo ra trong xã hội những mô hình mẫu, điển hình thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.
  (13/04/2018)
Ngày 09/4/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với nội dung tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 6/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.
  (12/04/2018)
An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 6/2/2018) với các nội dung gồm:
  (30/03/2018)
Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  (19/10/2017)
Đây là nội dung của Tài liệu ban hành kèm theo Công văn 3758/BHXH-TT về tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH.
  (14/07/2017)
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng trình bày tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân dân tỉnh cho thấy:
  (12/07/2017)
Đó là nội dung được nêu tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đổi tên Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thành Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.
  (30/05/2017)
Ngày 22 tháng 5 năm 2017 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 6 năm 2017.
  (30/05/2017)
Chiều ngày 23/5/2017, Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, xem xét kết quả và tiến độ thực hiện dự án đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Trang1 trong 5
2
trong 5
3
trong 5
4
trong 5
5 trong 5
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn