Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Tuyên truyền pháp luật
Skip portlet Portlet Menu

A. VĂN BẢN TẢI VỀ

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Quy chế xét vinh danh và Mẫu hồ sơ tham gia xét chọn và vinh danh "Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023"

1. Quy chế 

2. Mẫu hồ sơ

3. Bản thuyết minh thương hiệu

2

Về việc thực hiện quy định sử dụng tài khoản công dân để thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng  dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực khoa học và công nghệ trên môi trường mạng

1. Công văn 11018//SKHCN-VP

2. Hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

3

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đợt 2 năm 2023

Thông báo số 1120/TB-SKHCN

 

 

B. VĂN BẢN KHÁC

Stt

Văn bản

Tải fle

1

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng, dầu, nhớt (đợt 1)

Kết luận 936/KL-SKHCN

2

Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoa học và công nghệ đối với các đề tài, dự án đã và đang thực hiện.

Kết luận 927/KL-SKHCN

3

Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Nghị quyết 36-NQ/TW

4

Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Thông báo 3492/TB-SHTT

5

Thông báo về việc chào hàng để thực hiện Công trình cải tạo Sở Khoa học và Công nghệ: Hạng mục nhà để xe, mở rộng phòng làm việc, khung mái che di động.

Thông báo 1342/TB-SKHCN

6

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo 277/TB-TĐC

7

Hướng dẫn nộp và thanh toán phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Công văn số 1453/SKHCN-VP

Tài  liệu hướng dẫn

8

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 284/TB-TĐC

9 Tài liệu Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, kiến thức an toàn bức xạ và hạt nhân 

Tai_lieu_tap_huan_ATBX_16.11.2023

 

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn