Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 

Hoạt động khoa học công nghệ trong nứơc
Skip portlet Portlet Menu
  (15/08/2022)
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, trong đó, bỏ quy định về kiểm tra phương tiện do khi nhập khẩu.
  (05/08/2022)
Ngày 23/5/2022. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1839/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2023.
  (01/07/2022)
Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022.
  (13/06/2022)
Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022.
  (13/06/2022)
Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê, thư viện KH&CN. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.
  (08/06/2022)
Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thông tư gồm 8 điều, Cụ thể: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp; Điều 3. Chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Điều 4. Chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Điều 5. Chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ; Điều 6. Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ; Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.
Trang1 trong 11
2
trong 11
3
trong 11
4
trong 11
5 trong 11
6 trong 11
7 trong 11 8 trong 11 9 trong 11 10 trong 11 ... 11 trong 11
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn