Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Khoa học công nghệ trong nước

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến nă...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (16/07/2021)

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến nă...

Những điểm cần lưu ý trong thời gian tới của Bộ Khoa học và Công nghệ - (11/06/2021)

Tại Thông báo kết luận số 145/TB-VPCP ngày 03/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ ...

Tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp công nghệ cao - (25/03/2021)

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp sản...

Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025 - (25/03/2021)

Nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thủy sản để nâng cao giá trị gia tăng,...

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân - (25/03/2021)

Ngày 01/3/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn c...

Giới thiệu Cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth năm 2021 - (02/03/2021)

Hack4Growth là cuộc thi Đổi mới sáng tạo toàn cầu, nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết tại Việt Nam dành cho người Việt...

Thủ tướng ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 - (03/02/2021)

Ngày 25/01/2021 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTg Quyết định ban hành Chương trình đổi mới công ...

Hội nghị phổ biến Nghị định 142/2020/NĐ-CP tại thành phố Hồ Chí Minh - (18/01/2021)

Ngày 14/01/2021, tại Khách sạn Sen Việt, thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) tổ chức Hội nghị...

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra - (15/01/2021)

Chiều ngày 12/01/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra 2021 với 63 t...

Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - (11/01/2021)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu...