Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Phiên kết nối cung cầu công nghệ “Giới thiệu và trình diễn hoạt động của các thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi”

Ngày 27/11/2020, tại Trại Thực nghiệm khoa học và công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phối hợp với Công ty Cổ ph...

Phiên kết nối cung cầu công nghệ “Giới thiệu và trình diễn hoạt động của các thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi” - (02/12/2020)

Ngày 27/11/2020, tại Trại Thực nghiệm khoa học và công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN phối hợp với Công ty Cổ ph...

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở dự án NTMN “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng và phục hồi vùng ương giống cá tra theo hướ - (02/12/2020)

Vào ngày 01/12/2020, tại phòng họp Sở khoa học & Công nghệ tổ chức họp hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá ng...

Nghiệm thu dự án “Ứng dụng hệ thống chuồng kín trong chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học tại huyện Châu Phú” - (02/12/2020)

Ngày 30/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án “Ứng dụng hệ thống chuồng kín trong...

Hội thảo Giới thiệu công nghệ sấy khô và các công nghệ bảo quản sau thu hoạch tại Chợ Mới - (02/12/2020)

Ngày 18/11/2020, tại Hội trường UBND huyện Chợ Mới, UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội...

Hội thảo “Một số thành tựu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản tại tỉnh An Giang”. - (02/12/2020)

Ngày 17.11.2020, Trung tâm Công nghệ sinh học tổ chức Hội thảo khoa học “Một số thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩ...

Hội nghị đánh giá chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 khu vực phía Nam - (02/12/2020)

Ngày 16/11/2020 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-202...

Hội thảo Tổng kết mô hình trồng Cây khổ qua ghép gốc mướp tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu - (02/12/2020)

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 “Kế hoạch khảo nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các mô hình tiên...

Hội thảo tổng kết Dự án Nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng và phục hồi vùng ương giống cá tra theo h - (02/12/2020)

Vào ngày 3/11/2020, tại nhà khách Công Đoàn tỉnh An Giang, Trung tâm giống thủy sản An Giang tổ chức Hội thảo tổng kết D...

Giám sát tiến độ dự án “sản xuất rau thuỷ canh VietGAP tại thành phố Long Xuyên” - (02/12/2020)

Sáng ngày 03/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức giám sát kết quả thực hiện dự án “sản xuất rau thuỷ canh...

Hội nghị triển khai các văn bản lĩnh vực khoa học và công nghệ tại thành phố Long Xuyên - (02/12/2020)

Ngày 27/10/2020, tại phòng họp 1 - Văn phòng Thành ủy thành phố Long Xuyên, UBND thành phố Long Xuyên phối hợp với Sở Kh...