Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
  • Đang truy cập:
  • Tổng lượt Truy cập:

Hoạt động Khoa học công nghệ

Hội thảo góp ý Khung Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 23/7/2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (ĐPNTM) Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Khung Chương t...

Hội thảo góp ý Khung Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 - (24/07/2021)

Sáng ngày 23/7/2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (ĐPNTM) Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Khung Chương t...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 - 2022 - (14/07/2021)

Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An G...

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 - 2022 - (08/07/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ...

Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn - (06/07/2021)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Thoại Sơn đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKHCN-UBND ngày 24/5/2021, triể...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (25/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Châu Thành đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-SKHCN-UBND triển khai Ch...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện An Phú xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (24/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện An Phú đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-SKHCN-UBND triển khai Chương...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Chợ Mới xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (24/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Chợ Mới đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-SKHCN-UBND triển khai Chươn...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Long Xuyên xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (23/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Long Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-SKHCN-UBND triển khai Chươ...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Phú Tân xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (23/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Phú Tân đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-SKHCN-UBND triển khai Chươn...

Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Tịnh Biên xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 - (23/06/2021)

Ngày 24/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện Tịnh Biên đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SKHCN-UBND triển khai Chư...