Lượt Truy Cập:

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang
Thống Kê Truy Cập
 • Đang truy cập:
 • Tổng lượt Truy cập:

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân và lịch làm việc

Ngày đăng : 19/09/2017
Tác giả :
A+ A- In

 

Lịch tiếp công dân năm 2020
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang

STT

Thứ

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

 1.  

15/01/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Sáu

14/02/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Sáu

13/03/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

15/04/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Sáu

15/05/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Hai

15/06/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

15/07/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Sáu

14/08/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Ba

15/09/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Năm

15/10/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Sáu

13/11/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 1.  

Ba

15/12/2020

Tầng Phú An

Giám đốc Sở

 

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, địa chỉ số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên.

Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 07giờ30 - 11giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13giờ30 - 15giờ.

Ngoài lịch Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở (thứ năm, tuần cuối của tháng theo thời gian nêu trên), khi có vụ việc phát sinh mới hoặc phức tạp, Giám đốc Sở bố trí thời gian để tiếp công dân và xử lý trong trường hợp cần thiết. Trường hợp Giám đốc Sở bận họp, đi công tác thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc Sở.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên việc tiếp công dân (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo để quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết.

 

*****************************************************************************************************************************************************************

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Từ ngày 12/11/2020 - 19/10/2020)

Ngày

Giám đốc

Tầng Phú An

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Thanh Thủy

Phó Giám đốc

Phan Thị Yến Nhi

Phó Giám đốc

Lê Quốc Cường

12/10

7:30 Họp Đảng ủy

8:30 Họp cán bộ chủ chốt

9:00 Họp giao ban

 

 

14:00 Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2020

 

13/10

 

 

 

 

 

 

13:30 Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2020

 

 

14/10

 

 

 

8:00 Dự học lớp tập huấn khởi nghiệp từ 14-17/10/2020

 

 

 

 

 

15/10

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10

 

 

 

 

8:00 Tham dự lễ tốt nghiệp năm 2020, tại Hội trường 600, Trường ĐH An Giang.

 

 

 

 

 

17/10

 

 

 

 

 

 

 

 

18/10