Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(01/11/2018)

Triển khai thực hiện tinh thần của Công văn số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 và Kết luận kiểm tra số 13/KL-TTT ngày 31/08/2018 của Thanh tra tỉnh An Giang về việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn về kê khai tài sản, thu nhập cho hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức của Sở KH&CN.

Tại Hội nghị, ông Ngô Thanh Tâm, Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã có hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và Công văn số 1110/UBND-NC ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018, như về thời gian kê khai; đối tượng kê khai, việc lập danh sách Người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, đơn vị; mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn cách ghi bản kê khai; việc sao lục, gửi và lưu bản kê khai và việc công khai Bản kê khai…

Hội nghị đã giúp công chức, viên chức của cơ quan thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập nhận thức đúng đắn hơn về công tác kê khai tài sản, thu nhập và đồng thời, nhận ra và khắc phục các thiếu sót của mình trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

 

T.Tùng

Trang1 trong 16
2
trong 16
3
trong 16
4 trong 16
5 trong 16
6 trong 16 7 trong 16 8 trong 16 9 trong 16 10 trong 16 ... 16 trong 16

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn