Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(10/04/2018)

Ngày 29/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Xoài Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mục tiêu: Nâng cao khả năng cạnh tranh, xây dựng nhãn hiệu và gia tăng giá trị thương hiệu, mở rộng thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang thương hiệu Xoài Chợ Mới; Đẩy mạnh phát triển các nhãn hiệu xoài của huyện Chợ Mới nhằm đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu Xoài Chợ Mới trong tỉnh An Giang, cũng như trong nước và cả nước ngoài; Xác định rõ Xoài Chợ Mới hay xoài Ba màu của huyện Chợ Mới với các sản phẩm khác; Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm phát triển thương hiệu xoài của huyện Chợ Mới.

Thời gian thực hiện Kế hoạch là 02 năm (từ năm 2018 đến hết năm 2019), trong đó:

- Năm 2018: Hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu; Thiết kế biểu trưng (logo) nhãn hiệu; Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu; Thiết kế truyền thông trên Digital, Thiết kế truyền thông trên báo chí, truyền hình; Thiết kế truyền thông trên website: www.thuonghieutieubieu.vn; Tổ chức lễ ra mắt thương hiệu tại An Giang; Tập huấn xây dựng, phát triển thương hiệu; Chuyển giao cho chủ thương hiệu.

- Năm 2019: Hỗ trợ triển khai truyền thông; Đánh giá hiệu quả truyền thông.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Xoài Chợ Mới, tỉnh An Giang là 1.509 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Sở Công thương chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Xoài Chợ Mới, tỉnh An Giang theo đúng nội dung được phê duyệt; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Các Sở ngành liên quan và UBND huyện Chợ Mới phối hợp thực hiện Kế hoạch, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp và hỗ trợ Sở Công thương thực hiện các thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu trên địa bàn huyện Chợ Mới;

- Tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý trường hợp làm mất uy tín, thương hiệu Xoài Chợ Mới như tạo nhãn hiệu tương trự gây nhầm lẫn, các sản phẩm chất lượng kém gắn mác thương hiệu Xoài Chợ Mới./.

NL

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn