Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(25/06/2018)

Ngày 20/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức Hội đồng KHCN cấp tỉnh tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đối khí hậu” do Đài Khí tượng thủy văn An Giang chủ trì; KS. Lưu Văn Ninh chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Tầng Phú An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Trường Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học An Giang; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.

Sau hơn 18 tháng thực hiện, từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2018, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) phục vụ một cách tích cực các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai KTTV gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh An Giang.

Một số kết quả đạt được:

- Kết quả thu thập số liệu: (1) Bộ số liệu KTTV từ năm 1926 đến năm 2016, được thu thập tại 53 trạm quan trắc trong và ngoài tỉnh và một số trạm quan trắc tại của Lào và Campuchia; (2) Bộ bản đồ hành chính tỉnh An Giang làm bản đồ nền cho nghiên cứu; (3) Bộ số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 1991 - 2015.

- Kết quả thiết kế xây dựng phần mềm dựa trên nền ARCINFOR và MAPINFOR có chức năng: (1) Lưu trữ dữ liệu; (2) Kết nối với cơ sở dữ liệu các trạm quan trắc do Đài KTTV tỉnh An Giang quản lý; (3) Truy vấn, thống kê, lập bản đồ phân bố các yếu tố KTTV đạt được.

- Xây dựng được bộ công cụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cho tỉnh An Giang và cung cấp bản tin cảnh báo qua email, SMS, cổng thông tin điện tử Đài KTTV và cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện, xếp loại Khá.

Sau khi nghiệm thu, kết quả đề tài dự kiến sẽ chuyển giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài KTTV, Trung tâm Ứng dụng TB KHCN và các tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu theo quy định hiện hành tiếp nhận triển khai ứng dụng./.

 

MK

Trang1 trong 13
2
trong 13
3
trong 13
4 trong 13
5 trong 13
6 trong 13 7 trong 13 8 trong 13 9 trong 13 10 trong 13 ... 13 trong 13

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn