Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(28/06/2018)

Ngày 22/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức Hội đồng KHCN cấp tỉnh tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng HTTT nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang” do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì; TS. Nguyễn Thái Bình chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Thông tin và Truyền thông tham dự.

Sau hơn 18 tháng thực hiện, từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2018, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng HTTH nông nghiệp hỗ trợ quản lý tình hình SX nông nghiệp và chia sẻ các thông tin về nông nghiệp phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng BĐKH và đảm bảo phát triển bền vững.

Một số sản phẩm nghiên cứu của đề tài:

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện;

- Báo cáo nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng CSDL;

- CSDL HTTT nông nghiệp tỉnh An Giang từ năm 2010 - 2016;

- Báo cáo thuyết minh xây dựng ontology phục vụ tìm kiếm dữ liệu nông nghiệp;

- WebGIS HTTT nông nghiệp và ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường.

- 01 bài báo khoa học đăng hội thảo và hỗ trợ đào tạo 02 kỹ sư.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện, xếp loại Khá.

Sau khi nghiệm thu, kết quả đề tài dự kiến sẽ chuyển giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, thị, thành phố; Trung tâm Nghiên cứu & PTNT (ĐHAG); Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN và các tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu theo quy định hiện hành tiếp nhận triển khai ứng dụng./.

MK

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn