Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(14/09/2018)

Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) vốn nhà nước, áp dụng cho: (1) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN. (2) Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN. (3) Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ (4). Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (5) Tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ KH&CN. (6) Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công. (7) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Thông tư gồm 03 chương, 09 điều, quy định cụ thể về: Quản lý, sử dụng số tiền tìm được từ việc bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngân sách cấp; Từ việc thanh lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngân sách hỗ trợ; Từ việc bán phần sở hữu của nhà nước đối với tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngân sách cấp; Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ giao quyền sở hữu đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

Theo đó, việc nộp và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước (gọi là nhiệm vụ ngân sách cấp) quy định tại Điều 12 Nghị định 70/2018/NĐ-CP thực hiện như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân mua tài sản thanh toán tiền mua tài sản, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN nộp toàn bộ số tiền thu được từ bán tài sản vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công làm chủ tài khoản.

Việc nộp và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán phần sở hữu của Nhà nước đối với tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng một phần ngân sách nhà nước (gọi là nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ) quy định tại Điều 21 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP thực hiện như sau: Trường hợp tổ chức, cá nhân mua phần sở hữu nhà nước thanh toán theo hình thức trả tiền một lần thì việc nộp tiền và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán phần sở hữu của nhà nước đối với tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN ngân sách hỗ trợ được thực hiện giống như nhiệm vụ ngân sách cấp. Trường hợp tổ chức, cá nhân mua phần sở hữu của Nhà nước thanh toán theo hình thức trả tiền nhiều lần.

Việc nộp và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ giao quyền sở hữu đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN quy định tại Điều 28 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP thực hiện như sau: Giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN khi giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân được xác định theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và phương thức thanh toán giá trị của tài sản (hình thức thanh toán, số tiền thanh toán, thời gian thanh toán) được ghi cụ thể tại Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN, …

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.  Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành../

NL

 

Trang1 trong 21
2
trong 21
3
trong 21
4 trong 21
5 trong 21
6 trong 21 7 trong 21 8 trong 21 9 trong 21 10 trong 21 ... 21 trong 21

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn