Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(14/09/2018)

Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới, TTHC bị thay thế và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

            Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, có 08 TTHC được ban hành mới, 02 TTHC bị thay thế và 06 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ là:

I. Danh mục TTHC được ban hành mới: 08

1.Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu;

2. Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu;

3. Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến;

4. Thủ tục hỗ trợ phát triển trung gian của thị trường khoa học và công nghệ;

5. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ;

6. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ;

7. Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

8. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

II. Danh mục TTHC được thay thế: 02

            1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ);

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ);

III. Danh mục TTHC bị bãi bỏ: 06

            1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng;

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ;

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ;

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ;

5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo;

6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ./.

 

NL

Trang1 trong 21
2
trong 21
3
trong 21
4 trong 21
5 trong 21
6 trong 21 7 trong 21 8 trong 21 9 trong 21 10 trong 21 ... 21 trong 21

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn