Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(01/01/2020)

1. Đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN, cơ cấu lại các chương trình KH&CN theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm: Tổ chức thực hiện khoảng 76 nhiệm vụ phục vụ phát triển nông nghiệp ƯDCNC (trong đó có 68 nhiệm vụ cấp tỉnh, 08 nhiệm vụ cấp cơ sở; đã nghiệm thu 36 nhiệm vụ). Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai nhằm tăng cường ứng dụng các mô hình dịch vụ và công nghệ sản xuất liên quan đến cơ giới hóa, tự động hóa, trong sản xuất nông nghiệp giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào, giảm thất thoát sau thu hoạch, giảm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu bệnh hóa học, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và tạo sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả hơn và tăng thu nhập cho nông dân. Các nhóm chuyên trách tiếp tục thực hiện 07 chương trình KH&CN trọng điểm và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020. Tổ chức 07 buổi làm việc với đơn vị chủ trì, các nhóm chuyên trách và nhóm chuyên gia triển khai thực hiện hiện 07 chương trình KHCN trọng điểm. Nhìn chung, các chương trình được triển khai đúng tiến độ và nội dung. Đã xây dựng Quy định về hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang trình UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định 66/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019).

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức chỉnh sửa, bổ sung và tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020:

Tiếp tục triển khai thực hiện 11 dự án cấp tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện 43.527 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ 4.874 triệu đồng (chiếm 11,20%). Tổ chức 26 hội đồng KH&CN gồm: nghiệm thu 13 dự án, xét duyệt đề cương nội dung 08 dự án và thẩm định kinh phí 08 dự án.

Đã xây dựng Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang trình UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019).

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025:

  Phối hợp với Tỉnh đoàn và Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Thúc đẩy hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang năm 2019 ngày 22/3/2019 tại Trường Đại học An Giang với khoảng 140 đại biểu tham dự và có 20 cá nhân, nhóm cá nhân trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2019 (có 11 dự án và 03 ý tưởng đạt giải).

Tham gia sự kiện Techfest ĐBSCL 2019 tại Cần Thơ; Vietnam Techfest Day 2019 tại TP. Hồ Chí Minh; Techfest Vietnam 2019 tại Quảng Ninh với sự tham dự của đại diện các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, các cá nhân/nhóm cá nhân đạt giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang năm 2019.

4. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016:

Đã xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (dự kiến ban hành trong quý 1/2020).

5. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SKHCN ngày 18/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN năm 2019-2020:

Tổ chức bàn giao kết quả 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh từ năm 2017 - 2018 cho 19 đơn vị ứng dụng là các Sở, ban ngành và huyện thị trong tỉnh. Tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ và nâng cao năng lực, hiệu quả của doanh nghiệp trong năm 2019, khoảng gần 90 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 50 đại biểu là các doanh nghiệp và HTX.

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020:

Hỗ trợ, giám sát 03 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015, ISO 22.000 và áp dụng công cụ 5S.

7. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Tổ chức Hội nghị Trao quyền sử dụng NHCN An Giang cho 08 doanh nghiệp, cơ sở đầu tiên đăng ký sử dụng; đến nay đã có 21 doanh nghiệp, cơ sở được trao quyền sử dụng NHCN An Giang. Ký hợp đồng thi công lắp đặt 04 bảng pano tuyên truyền NHCN tại Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới và Châu Đốc. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia trưng bày triển lãm sản phẩm đã được trao quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận An Giang tại Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên – An Giang và An Phú – An Giang năm 2019.

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020:

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký 03 sáng chế, 01 giải pháp hữu ích, 62 nhãn hiệu cá thể, 02 nhãn hiệu tập thể, sửa đổi địa chỉ 01 văn bằng bảo hộ. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 01 sáng chế, 08 nhãn hiệu, 03 kiểu dáng công nghiệp và thanh lý 02 hợp đồng đăng ký nhãn hiệu tập thể, số tiền 23,7 triệu đồng.

9. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện công tác CCHC, công bố, công khai tài liệu, số liệu, thông tin; thường xuyên rà soát, cắt giảm TTHC theo quy định:

Đã xây dựng và tổ chức phổ biến, triển khai đến CBCC-VC quán triệt và thực hiện: (1) Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 29/01/2018 về Hoạt động cải cách hành chính năm 2019; (2) Kế hoạch số 48/KH-SKHCN ngày 27/5/2019 về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019; (3) Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 23/01/2019 thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019.

10. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị An Giang (ATTE):

Cập nhật 602 tin tức về thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tin tức về sản phẩm, công nghệ; hội thi sáng tạo kỹ thuật,...và 250 sản phẩm chào bán trên website www.atte.vn. Tham dự và trưng bày sản phẩm tại Chợ công nghệ thiết bị vùng ĐBSCL tại Cần Thơ và Techdemo tại Gia Lai.

Tổ chức 04 phiên kết nối cung cầu công nghệ với chủ đề “Công nghệ và thiết bị sản xuất gạch không nung”, “Ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản”, “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và “Giới thiệu thiết bị và công nghệ phơi sấy ứng dụng năng lượng mặt trời” với khoảng 220 đại biểu tham dự.

Phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ tổ chức Hội thảo Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng ĐBSCL với 76 đại biểu tham dự đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách phát triển KHCN nhằm góp phần thu hút đầu tư nghiên cứu tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

 

Phạm Danh Tướng

 

 

 

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn