Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(19/08/2019)

Thực hiện quyết định 643/QĐ-UBND ngày 27/03/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ quan và kiểm tra thông qua hồ sơ:

- Kiểm tra tại cơ quan: 40 cơ quan hành chính nhà nước đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008, trong đó: 05 cơ quan cấp tỉnh, 02 UBND huyện, 33 UBND phường, thị trấn;

- Kiểm tra thông qua hồ sơ: 121 cơ quan hành chính nhà nước đã áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, trong đó: 32 cơ quan cấp tỉnh; 11 UBND huyện, thị, thành phố; 78 UBND phường, thị trấn.

Kết quả kiểm tra như sau:

3.1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

Các đơn vị đã xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Hệ thống tài liệu của HTQLCL của các đơn vị đã được lãnh đạo xem xét ký ban hành gồm Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, 06 quy trình bắt buộc, các quy trình tác nghiệp theo Bộ thủ tục hành chính (TTHC) đã được phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thể hiện cam kết của mình thông qua việc ban hành Chính sách chất lượng, xem xét và ban hành mục tiêu chất lượng hằng năm, thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đã công bố.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra vẫn có một số đơn vị (cấp xã) chưa xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2019 do các đơn vị có sự thay đổi lãnh đạo và cán bộ phụ trách về ISO của đơn vị.

Các đơn vị đều tuân thủ theo TTHC, giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian giải quyết công việc và trách nhiệm giải quyết công việc giữa các bộ phận. Có một số đơn vị đang thực hiện phần mềm thủ tục hành chính một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm hồ sơ.

Các đơn vị đều xây dựng tần suất đánh giá nội bộ 01 lần/năm (một số ít đơn vị áp dụng 02 lần/năm) và xem xét lãnh đạo 01 lần/năm.

Qua kiểm tra, các đơn vị không phát sinh hồ sơ khiếu nại của tổ chức, cá nhân liên quan đến áp dụng HTQLCL.

Việc thực hiện giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân hiện nay rất phù hợp nên không có hoạt động cải tiến nào trong HTQLCL.

3.2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của TTCP:

Trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL, có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng ban.

Trong quá trình biên soạn tài liệu HTQLCL có sự tham gia của người soạn thảo, người soát xét và được lãnh đạo phê duyệt trước khi ban hành.

Thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của TTCP, có 45/45  đơn vị hành chính nhà nước đã  thực hiện việc công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Ngoài ra, đến thời điểm báo cáo đã có 106 phường, xã đã xây dựng HTQLCL và thực hiện công bố theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, trong đó: 78 đơn vị công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và 28 đơn vị công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tất cả các đơn vị xây dựng HTQLCL dựa trên thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi của văn bản pháp luật.

Các đơn vị có thực hiện công bố lại khi có sự  thay đổi về thủ tục hành chính.

Nhận xét: Việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; một cửa liên thông” theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị đã xây dựng, áp dụng nhưng việc duy trì HTQLCL, đánh giá nội bộ còn mang tính hình thức, nội dung và chất lượng đánh giá còn hạn chế. Nguyên nhân là do lãnh đạo đơn vị chưa thật sự quan tâm sâu sát nên chưa phát huy hết hiệu quả, hiệu lực của HTQLCL,  cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phụ trách ISO đa số là cán bộ kiêm nhiệm thường xuyên điều động, luân chuyển cán bộ mới nên chưa tiếp cận HTQLCL dẫn đến việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại một số đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị các đơn vị rà soát, cập nhật hệ thống tài liệu của HTQLCL theo đúng mô hình khung, đúng theo các quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008,  xây dựng quy trình cho tất cả các TTHC mà cơ quan đơn vị đã công bố áp dụng để xử lý công việc, tiếp tục duy trì và khắc phục những điểm không phù hợp để vận hành HTQLCL ngày càng có hiệu quả hơn.

Kiến nghị:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 2710/CT-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang, quan tâm nhiều hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành việc duy trì hệ HTQLCL nhằm phát huy hiệu quả và hiệu lực của HTQLCL, góp phần duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

- Phân công cán bộ phụ trách ISO, thư ký ISO là chuyên viên Văn phòng – Thống kê đối với cấp xã; chuyên viên Văn phòng đối với đơn vị cấp tỉnh nhằm ổn định và thường xuyên cập nhật, duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc hàng năm báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

NV

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn