Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(15/10/2018)

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2481/QĐ-UBND phê duyệt đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bao khép kín, tỉnh An Giang nhằm mục tiêu: Xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo có diện tích 10 ha trong vùng đê bao khép kín lúa 3 vụ; Xả lũ mùa mưa, phát triển các loài thực vật thủy sinh, kết hợp cá đồng giúp cải thiện tính đa dạng sinh học và độ phì của đất; Trồng 1 vụ lúa Đông Xuân hoặc cây màu mùa khô góp phần tăng thêm thu nhập trên đơn vị diện tích (tăng 30% so với đất lúa 3 vụ); Nâng cao năng lực cộng đồng, tạo điều kiện liên kết cho các bên có liên quan trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì,  PGS.TS. Nguyễn Hữu Chiếm chủ nhiệm, thực hiện 36 tháng (Từ tháng 11/2018 - 11/2021) với 07 nội dung chính là:  (1.) Tổ chức chuẩn bị phương án thành lập khu đất ngập nước nhân tạo; (2.) Canh tác lúa Đông Xuân/màu và xây dựng khu đất ngập nước nhân tạo; (3.) Đánh giá vai trò và chức năng của đất ngập nước nhân tạo đối với cánh đồng lớn; (4.) Đánh giá và so sánh các yếu tô môi trường trong khu đất ngập nước nhân tạo so với đất trồng 3 lúa bên ngoài (đối chứng); (5.) Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội, sinh kế và tác động của đề tài đối với các nông hộ trong vùng nghiên cứu; Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình đất ngập nước nhân tạo so với cánh đồng lớn (3 vụ lúa/năm); (6.) Xây dựng mối liên kết giữa các bên có liên quan; Tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng trong vùng nghiên cứu dựa trên các kết quả của đề tài; (7.) Tổ chức hội thảo cộng đồng để đúc kết bài học kinh nghiệm và đề xuất hướng phát triển mô hình.

Dự toán kinh phí thực hiện đề tài là 2.119.809.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN, trong đó: kinh phí hỗ trợ không hoàn lại: 1.369.809.000 đồng và kinh phí hỗ trợ hoàn lại: 750.000.000 đồng (Thuê đất xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo trong 03 năm với diện tích là 10 ha sau khi kết thúc đề tài).                                                                                                                                                                                                           

Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  UBND huyện Tri Tôn; Công ty TNHH Công nghệ NHONHO. Đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

Sản phẩm chính của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; 04 báo cáo chuyên đề; Mô hình đất ngập nước nhân tạo có diện tích 10 ha trong vùng đê bao khép kín lúa 3 vụ (tăng 30% hiệu quả kinh tế so với đất lúa 3 vụ); Sổ tay hướng dẫn (xây dựng, quản lý và khai thác khu đất ngập nước nhân tạo bền vững); Ít nhất 20 nông dân tiêu biểu được đào tạo về kỹ thuật quản lý, xây dựng khu đất ngập nước nhân tạo;  Ít nhất 02 bài báo được đăng tạp chí khoa học có nội dung liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài; Hỗ trợ đào tạo ít nhất 04 sinh viên đại học và 02 học viên cao học cho tỉnh An Giang liên quan kết quả nghiên cứu đề tài.

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và thủ trưởng đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành./.

 

NL

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn