Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(11/03/2019)

Ngày 20 tháng 02 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN dựa vào các căn cứ sau: Phạm vi giao quyền; đặc điểm kỹ thuật, đặc điểm pháp lý và đặc điểm kinh tế của tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN; Giá giao dịch trên thị trường của một số tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN tương tự có thể so sánh trong nước, trên thế giới và giá trị trong các giao dịch đã thực hiện đối với kết quả của nhiệm vụ KH&CN cần được xác định giá trị (nếu có); Kinh phí đầu tư để tạo ra kết quả của nhiệm vụ KH&CN; Chính sách, khả năng thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ KH&CN liên quan đến sự phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật. Thông tư số 10/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Thông tư gồm có 03 Chương với 14 Điều quy định cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung có 2 Điều : Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  liên quan đến việc thực hiện giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Chương II: Xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chương này có 10 Điều với các nội dung :  

Từ Điều 3 đến Điều 6 quy định các nội dung về Thẩm quyền và phương pháp xác định giá trị tài sản; hướng dẫn các bước xác định giá trị tài sản; Căn cứ xác định giá trị của tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Kinh phí đầu tư để tạo ra tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Từ Điều 7 đến Điều 10:  Hướng dẫn Phương pháp xác định giá trị tài sản dựa trên kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Các phương pháp xác định giá trị tài sản theo cách tiếp cận từ chi phí, theo cách tiếp cận từ thị trường, theo cách tiếp cận từ thu nhập;

Điều 11 và Điều 12 quy định về Báo cáo kết quả thẩm định giá, Báo cáo kết quả xác định giá trị tài sản và chi phí xác định giá trị tài sản; thanh toán chi phí xác định giá trị tài sản.

Chương III: Điều khoản thi hành bao gồm Điều 13 và Điều 14 quy định Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện của thông tư.

 LTĐ.

Trang... 27 trong 27
3
trong 27
4
trong 27
5 trong 27
6 trong 27
7 trong 27 8 trong 27 9 trong 27 10 trong 27 11 trong 27 12 trong 27 ... 27 trong 27

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn