Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(14/11/2019)

Thực hiện Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2019; Quyết định số 202/QĐ-SKHCN ngày 01/07/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019;

Trong năm 2019 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

1. Về công tác thanh tra: 01 cuộc

Thực hiện Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07//06/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 2802/VPUBND-KTN ngày 12//06/2019 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang lập Kế hoạch thanh tra liên ngành số 55/KHLN ngày 03/07/2019 và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Với tổng số tổ chức được thanh tra: 26; Tổng số tổ chức vi phạm: Không. Đồng thời Đoàn thanh tra tiến hành lấy 06 mẫu xăng dầu gửi Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 thử nghiệm để đánh giá chất lượng (gồm: 02 mẫu xăng E5 RON 92-II, 02 mẫu điêzen DO 0,05S và 02 mẫu xăng RON 95-III). Kết quả thử nghiệm: 06/06 mẫu xăng dầu có chất lượng phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

2. Về công tác kiểm tra: 06 cuộc

Chi cục chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 06 cuộc kiểm tra đối với 04 tổ chức và 27 cá nhân (gọi chung là cơ sở). Kết quả cụ thể như sau:

a) Kiểm tra về đo lường phương tiện đo nhóm 2 là tiêu cự kính mắt: 01 cuộc.

Tổng số cơ sở được kiểm tra: 08 (cá nhân). Với nội dung kiểm tra: Kiểm tra chứng chỉ kiểm định (Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định) của phương tiện đo tiêu cự kính mắt theo quy định; Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành (đối với phương tiện đo nhóm 2). Kết quả, 07 cơ sở sử dụng phương tiện đo tiêu cự mắt chưa được kiểm định theo quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở có sử dụng phương tiện đo tiêu cự kính mắt thực hiện kiểm định theo quy định và gửi kết quả khắc phục về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 01 cơ sở đã được Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kiểm tra;

b) Kiểm tra về đo lường phương tiện đo nhóm 2 đối với taximet: 01 cuộc.

Tổng số cơ sở được kiểm tra: 02 (tổ chức). Với nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo (PTĐ) với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo theo quy định; Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành (đối với phương tiện đo). Kết quả: Các cơ sở thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.

c) Kiểm tra hàng đóng gói sẵn lưu thông trên thị trường: 02 cuộc.

Tổng số cơ sở được kiểm tra: 06 (01 tổ chức và 05 cá nhân) kinh doanh gas, nước uống đóng bình, chai. Với nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo; Kiểm tra đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất và lưu thông trên thị trường; Kiểm tra việc ghi lượng của hàng đóng sẳn trên nhãn hàng hóa. Kết quả: Các cơ sở kinh doanh được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định về đo lường, ghi nhãn hàng hóa, khối lượng tịnh của các sản phẩm được kiểm tra đều phù hợp với quy định.

d) Kiểm tra thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em và mũ bảo hiểm: 02 cuộc.

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 15 (01 tổ chức và 14 cá nhân).

- Kết quả: 01 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm có chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định của QCVN 2:2008/BKHCN. Chi cục đã Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng và Thông báo về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa, yêu cầu cơ sở khắc phục vi phạm theo quy định.

3. Về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra:

a) Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham gia phối hợp Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (Thanh tra Sở làm trưởng đoàn) thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn tiến hành thanh tra 10 cơ sở kinh doanh nước sơn tường, phân bón, thuốc trừ sâu. Kết quả: 02 cơ sở vi phạm, gồm: 01 về nhãn hàng hóa (hàng nhập khẩu có nhãn phụ ghi không đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn: thiếu tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu); 01 về đo lường (lô hàng thức ăn chăn nuôi).

- Tham gia phối hợp thanh tra đối với 38 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và 23 cơ sở kinh doanh xăng, dầu, gas. Kết quả: Đa số các cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ chấp hành tốt các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, có 06 cơ sở vi phạm về sản phẩm vàng có khối lượng thực nhỏ hơn khối lượng công bố, 04 sản phẩm vàng vi phạm các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. 01 tổ chức kinh doanh xăng dầu sai địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; 01 tổ chức trang bị thiếu ca đong, bình đong (1 lít, 5 lít); 01 tổ chức sử dụng cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực. Đoàn tiến hành lấy 01 mẫu xăng RON 95-III của Chi nhánh DNTN Trần Thanh Bởi (địa chỉ: Ấp Trung 3, TT. Phú Mỹ, huyện Phú Tân) gửi đi thử nghiệm chất lượng, kết quả đạt yêu cầu.

b) Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành 389:

- Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra chất lượng xăng dầu tại 08 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (06 cửa hàng ký hợp đồng đại lý mua bán xăng dầu với Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol và 02 cửa hàng bị phản ánh). Đoàn kiểm tra đã lấy 07 mẫu diesel (DO 0,05S); 05 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu xăng E5 RON92-II, gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thử nghiệm chất lượng. Kết quả: Có 01 mẫu điêzen DO 0,05S (ký hiệu D6) và 01 mẫu xăng RON 95-III (ký hiệu X6) không đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuất Quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN.

- Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với 11 siêu thị, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và thị xã Tân Châu. Kết quả: Có 01 cơ sở rang xay bắp (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu khắc phục.

4. Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng tiến độ được giao theo Chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019. Đến nay, Chi cục đã thực hiện hoàn thành 06 cuộc kiểm tra. Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu Sở thực hiện hoàn thành 01 cuộc thanh tra theo chỉ đạo của cấp trên về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đạt hơn 116% các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần phòng, ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Chi cục còn kết hợp công tác tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN; Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN về thiết bị ghi, in kết quả đo, lập sổ theo dõi, kiểm tra sai số cột đo, bồn bể; kiểm định bình đong, ca đong, cột đo xăng dầu đúng quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng ổn định và bền vững./.

Hoa Lý

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn