Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(07/11/2019)

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa cấp mới nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho 7 đơn vị nữa, nâng tổng số đơn vị được cấp nhãn hiệu chứng nhận từ cuối năm 2018 cho đến nay lên 20 đơn vị.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Liêm , Công ty TNHH MTV Dầu dừa D&D, Hộ kinh doanh khô 7 Chóp,  Hộ rau an toàn Thanh Pho, Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thắng, hộ kinh doanh Tân Lợi Hương, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia Bảo  là những  đơn vị được cấp mới quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đợt này.

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Liêm được cấp nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm NƯỚC MẮM NHỈ CÁ CƠM: Loại 30N và 45N. Quy mô sản xuất, kinh doanh: 30.000 chai/tháng (đối với 02 loại nước mắm); địa điểm sản xuất, kinh doanh: 389A/9, khóm Tây Khánh 3, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản tự công bố sản phẩm số 01/TL/2019 và số 02/TL/2019 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Liêm; tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế và QCVN 8-2:2011/BYT, Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 và QCVN 02-16: 2012/BNNPTNT về nước mắm.

Nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” được cấp cho Công ty TNHH MTV Dầu dừa D&D đối với sản phẩm DẦU DỪA; quy mô sản xuất, kinh doanh: 1.500 lít/tháng, quy cách 500 ml/keo; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Tổ 17, ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Số 01/D&D/2019) phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm số/No: 1906008017 ngày 11/06/2019 của Vilas 686 WARRANTEK Cần Thơ; tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế; Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế và QCVN
8-2:2011/BYT, QCVN 02-16:2012/BNNPTNT, QCVN 02-1:2009/BNNPTNT, QCVN 11:2008/BTNMT.

Sản phẩm KHÔ CÁ LÓC 7 Chóp được cấp nhãn hiệu chứng nhận với quy mô sản xuất, kinh doanh: 7,2 tấn/năm (Quy cách: 500 g/bọc và 01 kg/bọc); địa điểm sản xuất, kinh doanh: Đường Võ Thị Sáu, ấp Bắc Sơn, TT. Núi Sâp, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản tự công bố sản phẩm số 01/CHÓP/2019 của Hộ kinh doanh khô 7 Chóp; tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế và QCVN 8-2:2011/BYT, Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/01/2012 và QCVN 02-17 : 2012/BNNPTNT về khô.

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thắng được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm GẠO AN TOÀN; quy mô sản xuất, kinh doanh: Mô hình thí điểm 04ha, 25 tấn/năm; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Số nhà 263, Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản tự công bố sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thắng;  Tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế  và QCVN8-2:2011/BYT.

Hộ kinh doanh Thanh Pho được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho sản phẩm rau, đậu các loại với quy mô sản xuất, kinh doanh: Mô hình thí điểm 06ha, 1.5 tấn/tháng; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản tự công bố sản phẩm của Hộ kinh doanh Thanh Pho; Tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế  và QCVN8-2:2011/BYT.

Hộ kinh doanh Tân Lợi Hương được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm NƯỚC MẮM 30oN, NƯỚC MẮM 40oN; quy mô sản xuất, kinh doanh: 45.000 chai/năm; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Tổ 04, ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ( số 61/2018/YTAG-XNCB cho sản phẩm NƯỚC MẮM 30ON và số 62/2018-YTAG-XNCB cho sản phẩm NƯỚC MẮM 40ON); Tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế ; Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế và QCVN 8-2:2011/BYT, QCVN 02-16:2012/BNNPTNT, QCVN 02-1:2009/BNNPTNT, QCVN 11:2008/BTNMT.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia Bảo được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm TRÁI CÂY SẤY KHÔ; quy mô sản xuất, kinh doanh:  60 tấn/ năm, quy cách bao gói: 150 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 10 kg; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Quốc lộ 91, Ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; chất lượng theo Bản tự công bố sản phẩm số 04/GB/2019 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Gia Bảo; Tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế ; Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế và QCVN 8-2:2011/BYT, QCVN 02-16:2012/BNNPTNT, QCVN 02-1:2009/BNNPTNT, QCVN 11:2008/BTNMT.

Các đơn vị này có trách nhiệm:

1. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đúng theo mẫu được quy định tại Điều 6 và tuân thủ quy định của Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang tại Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 27/3/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào;

3. Duy trì và phát triển giá trị tài sản trí tuệ của nhãn hiệu chứng nhận;

4. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh và đảm bảo sản phẩm lưu hành đúng với hồ sơ đăng ký, thực hiện đúng cam đoan theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang ,

5. Chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

6. Hợp tác và tạo điều kiện cho việc thực hiện phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá sản phẩm đơn vị sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

7. Đề nghị chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận (Sở Khoa học và Công nghệ An Giang) thu hồi Giấy trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi không có nhu cầu sử dụng.

Nhìn chung, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh ở An Giang đã dần nhận thức được ý nghĩa của việc được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận AN GIANG đối với sản phẩm hàng hóa của mình như một dầu hiệu để truy xuất nguồn gốc và sản xuất theo tiêu chí chất lượng được đặt lên hàng đầu,.... gắn liền với xuất xứ tại  An Giang.

NV

 

 

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn