Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(01/11/2018)

Ngày 23/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức họp mở và kiểm tra xác nhận tính hợp lệ của các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019. Buổi họp có sự hiện diện của đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang cùng các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.

Tổng số phong bì gởi đăng ký dự tuyển là 21 phong bì, số phong bì được niêm phong kín đến thời điểm mở hồ sơ: 21/21 phong bì, số hồ sơ đăng ký được xác định khi mở hồ sơ: 17 hồ sơ/21 phong bì.

Căn cứ yêu cầu tại Thông báo số 869/TB-SKHCN ngày 23/8/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019, kết quả có tổng số 13/17 hồ sơ tham gia dự tuyển đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

TT

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tổ chức, cá nhân đăng ký

1

Chọn lọc một số giống lúa mùa ruộng trên có chất lượng tốt tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang

Viện Nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao đồng bằng sông Cửu Long và GS.TS. Nguyễn Thị Lang

Trường Đại học Cần Thơ và PGS.TS. Võ Công Thành

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long và TS. Phạm Thị Bé Tư

Trường Đại học Cần Thơ và TS. Đặng Kiều Nhân

2

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến 2025 và tầm nhìn đến 2030

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương và KS. Lê Nguyên Thành

Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM và TS. Nguyễn Thanh Trọng

3

Thực trạng, định hướng, xây dựng mô hình và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng ở An Giang giai đoạn đến 2025 - 2030; tập trung cho mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp

Trường Đại học Cần Thơ và TS. Nguyễn Hữu Đặng

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao

4

Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Trường Đại học An Giang và TS. Đặng Hùng Vũ

Trường Đại học Tài chính - Marketing và PGS.TS Hà Nam Khánh Giao

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và TS. Nguyễn Thị Hiền

5

Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sạt lở sớm từ xa và tự động ở An Giang

Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và PGS.TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng

6

Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và trekking An Giang giai đoạn 2020 - 2030

Trường Đại học Tài chính - Marketing và PGS.TS Hà Nam Khánh Giao

 

Trong 04 hồ sơ không đạt yêu cầu có: 01 hồ sơ nộp trễ so với thời gian quy định (Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn (Trường Đại học An Giang) và ThS. Lê Thanh Phong); 01 hồ sơ thiếu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam và TS. Đào Minh Sô) và 02 hồ sơ thiếu văn bản xác nhận ứng dụng của đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang (Văn bản xác nhận ứng dụng kèm theo hồ sơ không phải của đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang) (01 hồ sơ của Viện Thông tin Khoa học xã hội và TS. Phí Vĩnh Trường; 01 hồ sơ của Phân viện Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu và TS. Phạm Thanh Long)./.

 

Phòng Quản lý Khoa học

Trang... 21 trong 21
3
trong 21
4
trong 21
5 trong 21
6 trong 21
7 trong 21 8 trong 21 9 trong 21 10 trong 21 11 trong 21 12 trong 21 ... 21 trong 21

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn