Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(06/12/2019)

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc CMCN 4.0, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc CMCN 4.0 tại Công văn số 1382/UBND-TH ngày 10/8/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc CMCN 4.0, với những kết quả như:

- Về triển khai xây dựng Chính quyền điện tử: đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh và đã xây dựng trục kết nối Hệ thống phần mềm một cửa tỉnh với các CSDL chuyên ngành trên địa bàn tỉnh và quốc gia. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.angiang.gov.vn) chính thức vận hành ngày 15/10/2017) hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra thông tin hồ sơ đã gửi trực tuyến hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên địa bàn tỉnh.

- Về triển khai về khoa học và công nghệ: Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, như triển khai thực hiện 09 dự án đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ, với tổng kinh phí thực hiện 41,33 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ 4,56 tỷ đồng, có 6 dự án thực hiện trong năm 2019, với tổng kinh phí 10,99 tỷ, kinh phí hỗ trợ 1,27 tỷ đồng và 03 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí dự án là 30,34 tỷ, kinh phí hỗ trợ 3,29 tỷ đồng, đồng thời triển khai 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng số kinh phí là 5.735.354.800 đồng, gồm 05 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 09 nhiệm vụ cấp cơ sở.

- Về sở hữu trí tuệ và nâng cao năng suất chất lượng: Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020: Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ: 01 sáng chế, 07 nhãn hiệu, 03 kiểu dáng công nghiệp và thanh lý 02 hợp đồng đăng ký nhãn hiệu tập thể, số tiền 22.700.000 đồng. Triển khai nhãn hiệu chứng nhận An Giang đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho 20 đơn vị. Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020: hỗ trợ 01 đơn vị xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018.

- Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2025, đã triển khai các hoạt động: (1) Hội thảo Thúc đẩy hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang; (2) Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần III năm 2019; (3) Đào tạo nguồn nhân lực quản lý, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của tỉnh; (4) Phiên chợ Khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang năm 2019; (5) Tham gia sự kiện Techfest vùng ĐBSCL năm 2019 tại  Cần Thơ; Bên cạnh đó, tham dự hơn 15 sự kiện về khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST (đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phiên chợ, hội chợ, cuộc thi,…) ở trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức cho lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách khởi nghiệp ĐMST của cơ quan, đơn vị, liên kết mạng lưới khởi nghiệp ĐMST trong tỉnh và vùng ĐBSCL. Tỉnh An Giang đã hình thành 01 Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp để hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

- Về quy hoạch và phát triển: trên cơ sở rà soát các Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực giai đoạn 2011 - 2020, đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo yêu cầu của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Trong đó, một số nội dung, nhiệm vụ đều tính đến xu thế phát triển và gắn với Cuộc CMCN 4.0, bao gồm: Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, các khu chức năng, mạng lưới giao thông, viễn thông, năng lượng, các tiểu vùng sản xuất, mô hình kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại trong đó yếu tố khoa học và công nghệ có tính chất quyết định. Trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, tỉnh ưu tiên lựa chọn những dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, trình độ quản trị cao, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, ít phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức tại tỉnh An Giang.

TTL

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn