Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(10/02/2020)

Ngày 05/02/2020, tại phòng họp số 2, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu nhiệm vụ cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” Do ThS. Nguyễn Thái Ngọc Hà làm chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn – Trường Đại học An Giang làm chủ trì. Hội đồng do ông Nguyễn Ngọc Điệp – PCT UBND huyện Thoại Sơn làm Chủ tịch và các thành viên là đại diện Sở KH&CN, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học An Giang, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND thị trấn Núi Sập.

Hội đồng nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu như sau: (1) Đánh giá được tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; (2) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; (3) Xác định được các giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn và đề xuất mô hình phát triển du lịch tâm linh bền vững và bao gồm 04 nội dung như sau: (1) Một số vấn đề về lý luận thực tiễn; (2) Tiềm năng và thực trạng du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn; (3) Giải pháp phát triển bền vững du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập; (4) đề xuất mô hình mẫu về du lịch tâm linh ở thị trấn Núi sập.

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa tâm linh vào hoạt động du lịch ở thị trấn Núi Sập, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi sập như sau: Nhóm giải pháp nâng cấp dịch vụ tại điểm tham quan; thúc đẩy  quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu du lịch tâm linh, tiến tới xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi cho sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh; Nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực du lịch; Xây dựng chương trình du lịch gắn với phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh với các loại hình du lịch khác, xây dựng các tuyến du lịch chuyên đề tâm linh liên tỉnh và liên vùng; nhóm giải pháp về môi trường và phát triển bền vững.

Nhận xét của các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu với thời gian ngắn mà cho ra kết quả rất nhiều. Nhưng để cho  Báo cáo tổng kết của tác giả đầy đủ hơn đề nghị nhóm thực hiện bổ sung và chỉnh sửa thêm một số ý như: Cần có bảng tổng hợp số liệu thống kê điều tra từ đầu trong 200 phiếu điều tra thu được những số liệu gì, từ cơ sở đó tiến hành phân tích các vấn đề có liên quan và xác định các yếu tố ảnh hưởng rồi đến đề xuất giải pháp; Bổ sung kết quả hội thảo và tập huấn vào báo cáo tổng kết; cụ thể các giải pháp và nhìn nhận những vấn đề con tồn tại của địa phương,…

Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu và bổ sung thêm các ý kiến đóng góp của Hội đồng và Kết quả bỏ phiếu chấm chọn của Hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả đạt loại khá./.

Tiếp Thu

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn