Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(09/07/2019)

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 phê duyệt đề tài “Ảnh hưởng của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang” do Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục chủ trì và chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Thị Hiền.

Đề tài nhằm mục tiêu: Đánh giá nhận thức của giáo viên về các nhân tố môi trường nhà trường (mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh; mối quan hệ giữa đồng nghiệp; sự quan tâm nghề nghiệp; sự đồng thuận đối với nhiệm vụ của nhà trường; sự đổi mới trong nhà trường; sự đầy đủ nguồn lực phục vụ hoạt động dạy và học; và sự lãnh đạo của hiệu trưởng); Đồng thời:

- Xây dựng hệ thống các giải pháp khả thi sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhằm cải thiện môi trường nhà trường ngày càng tích cực, hiệu quả hơn. Hướng đến nâng cao hiệu quả giảng dạy và sự thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên, đồng thời giảm thiểu áp lực công việc của giáo viên.

- Đánh giá sự tác động lẫn nhau giữa các biến số phụ thuộc: hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên;

- Đánh giá tác động giữa các nhân tố môi trường nhà trường với hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên;

- Xây dựng ít nhất 01 mô hình và ứng dụng tốt kết quả nghiên cứu hướng đến môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và sáng tạo trong trường trung học phổ thông ở An Giang hiện nay. 

Theo quyết định phê duyệt, đề tài được thực hiện trong 18 tháng (Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2020). Được biết, đề tài đặt ra 6 nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra gồm: (1) Nghiên cứu tổng quan và đánh giá thực trạng làm cơ sở hoàn thiện đề cương nghiên cứu. (2) Khảo sát điều tra về môi trường nhà trường và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông tỉnh An Giang. (3) Đánh giá thực trạng môi trường nhà trường ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (4) Tiến hành thực nghiệm, khảo nghiệm, nghiên cứu và hoàn thiện mô hình quản lý nhà trường. (5) Đề xuất các giải pháp tác động tích cực của môi trường nhà trường đến hiệu quả giảng dạy, sự thỏa mãn nghề nghiệp và áp lực công việc của giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. (6) Tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Sản phẩm chính của đề tài gồm: 12 báo cáo chuyên đề, kỷ yếu hội thảo khoa học; 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành; Xây dựng ít nhất 01 mô hình và ứng dụng tốt kết quả nghiên cứu hướng đến môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và sáng tạo trong trường trung học phổ thông ở An Giang hiện nay; và Đề xuất kế hoạch 5 năm của đơn vị tiếp nhận chuyển giao về việc triển khai ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu.

Được biết, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành là đơn vị dự kiến sẽ tiếp nhận sử dụng kết quả đề tài./.

Tiếp Thu

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn