Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(06/01/2020)

Ngày 23/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang phê duyệt theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND. Quy định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/01/2020 và thay thế Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020. Quy định ban hành gồm có 06 Chương, 24 Điều.

Các nội dung chính trong Chương I của Quy định có 03 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Điều 2. Giải thích từ ngữ và  Điều 3. Nguyên tắc chung xét chọn dự án. Trong Quyết định 567, chưa nêu cụ thể, rõ ràng về nguyên tắc xét chọn dự án, nên Quy định này tại Điều 3 đã tóm gọn các lĩnh vực xét chọn và đồng thời, tại mục 2. Điều kiện hỗ trợ có bổ sung thêm điều kiện ưu tiên xét hỗ trợ như: Ưu tiên xem xét hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương; Việc lựa chọn hộ tham gia thực hiện trong dự án: Hộ tham gia thực hiện dự án nếu chưa nghiệm thu thì không được tham gia dự án khác thuộc Quy định này (trừ trường hợp dự án phục vụ cho mục tiêu phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị); Các dự án hỗ trợ phải có thị trường tiêu thụ hay biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng bao tiêu sản phẩm (áp dụng đối với dự án nhân rộng mô hình),….Việc bổ sung này căn cứ vào các lĩnh vực tập trung phát triển theo định hướng chung của tỉnh và điều kiện thực tế, nhằm làm rõ tính minh bạch và công bằng cho các hộ dân tham gia được sự hỗ trợ của Quy định. Đồng thời, điều kiện áp dụng đối với dự án nhân rộng mô hình nêu trên, nhằm đảm bảo sản phẩm có đầu ra ổn định, tránh trường hợp vì thấy kết quả dự án có hiệu quả kinh tế cao, người dân mong muốn được thực hiện nhưng lại không có thị trường tiêu thụ ổn định thì dự án hỗ trợ sẽ không có tính bền vững và hiệu quả.

Tại mục 4 của Điều 3, nội dung yêu cầu đối với dự án cũng đã được làm rõ hơn trong Quy định này, cụ thể như sau: Mục tiêu của dự án phải rõ ràng và được định lượng, phải có tác động tích cực tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành và địa phương; Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;…

Đối với các nội dung trong Chương II. Tiêu chí hỗ trợ: Trong Quyết định 567 chưa thể hiện chi tiết các tiêu chí hỗ trợ cho từng loại dự án, chỉ nêu tiêu chí chung chung để thực hiện. Tuy nhiên, từ khi có Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhận thấy Quyết định 567 có nhiều thiếu sót và hạn chế cần được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Nên trong nội dung Chương II, có bổ sung cụ thể, chi tiết cho các tiêu chí hỗ trợ đối với dự án đổi mới công nghệ; dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; dự án tập huấn kỹ thuật; dự án hỗ trợ chuyển giao công nghệ; dự án hỗ trợ nhân rộng và tiêu chí dự án tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, được thể hiện cụ thể từ Điều 4 đến Điều 9 trong Quy định này.

Nội dung trong Chương III. Trình tự thủ tục hỗ trợ: đã bổ sung Điều 12, 13 về xử lý đối với các trường hợp chấm dứt Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, các trường hợp vi phạm  hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ,… sẽ phù hợp hơn và hoàn chỉnh hơn so với Quyết định 567.

Chương IV. Kinh phí thực hiện và phân cấp phê duyệt: có 04 Điều, từ Điều 14 đến Điều 17. Tại Điều 14. Định mức chi phí quản lý: có bổ sung căn cứ thêm Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh An Giang Phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang hoặc các văn bản hiện hành có liên quan.

Điều 15. Mức hỗ trợ thực hiện dự án: Tại mục 2. Định mức hỗ trợ: các định mức hỗ trợ xây dựng trong dự thảo Quy định này được tăng thêm 100 triệu đồng so với Quyết định 567: xuất phát từ nhu cầu thực tế quá trình triển khai Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh thời gian qua, các tổ chức, cá nhân khi tiếp cận chính sách hỗ trợ dự án từ Quyết định 567, phần lớn nhận định mức hỗ trợ từ Chương trình này còn thấp so với các chương trình khác đang áp dụng tại tỉnh như Chương trình khuyến công,… việc ứng dụng đổi mới công nghệ đòi hỏi nguồn kinh phí tương đối lớn so với nguồn lực hiện có của các đơn vị. Đồng thời, tăng “Mức hỗ trợ thực hiện các dự án về chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, chuyển giao sáng chế, sáng kiến, giải pháp hữu ích (không bao gồm đầu tư trang thiết bị công nghệ) tăng tối đa đến 100%, nhưng không quá 300 triệu đồng”. Lý do: để đảm bảo việc chủ động chuyển giao công nghệ được thuận lợi khi dự án đạt hiệu quả nhân rộng, lan tỏa, tránh để phát sinh tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ về tác giả (nếu có) trong thời gian tới.

Đối với Chương V. Trách nhiệm và quyền hạn, bổ sung cụ thể 04 Điều: từ Điều 18 đến Điều 21, nhằm làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện Quy định.

Chương VI. Điều khoản thi hành: Có quy định rõ việc phân cấp đánh giá Quy định theo định kỳ của UBND tỉnh và Sở KH&CN nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định và đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật những văn bản chỉ đạo mới của cấp trên và báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Quy định, được thể hiện qua Điều 22, Điều 23 và Điều 24.

Chi tiết truy cập tại đây 

DQ

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn