Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(06/01/2020)

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND về việc Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Quy định này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và
công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
đối với các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, đã Quy định về Nội dung của hoạt động khoa học và công nghệ; Nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ; Các hành vi bị cấm; Quy định chung về hoạt động khoa học và công nghệ; Các loại báo cáo; Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; Quản lý và sử dụng sản phẩm của các hoạt động khoa học và công nghệ; Thu thập thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Công bố thông tin và kết quả về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có sử dụng ngân sách nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tin thống kê khoa học và công nghệ.

Đối với các loại báo cáo thì quy định đã quy định cụ thể 02 loại báo cáo: (1) Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương; (2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Tầng xuất báo cáo định kỳ là 6 tháng đầu năm và năm.

Chi tiết nội dung của Quyết định đề nghị xem trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://sokhcn.angiang.gov.vn).

T.Tùng

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn