Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(07/01/2020)

Chiều ngày 03/01/2020, tại phòng họp Sở, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị chủ trì và xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh “Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập” do Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp và TS. Đặng Kim Sơn đăng ký chủ trì, chủ nhiệm.

Hội đồng do TS. Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright làm chủ tịch, ThS. Hoàng Thị Thanh Thủy – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ làm phó chủ tịch, cũng các thành viên Hội đồng đến từ Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang, , Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục PTNT An Giang cùng tham dự.

1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:

Nghiên cứu và phân tích những luận cứ để xây dựng “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập”, trong đó chỉ ra được các cơ hội, thách thức và đề ra được những định hướng và giải pháp chính nhằm phát triển một số các ngành hàng nông sản chủ lực có sức cạnh tranh cao, hiệu quả và bền vững.

2. Nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1 – Phân tích tiềm năng và yêu cầu của các thị trường nông sản chính, đánh giá lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh cả một số nông sản chính tỉnh An Giang; lựa chọn một số nông sản chủ lực từ các mặt hàng xác định trong Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang đến 2020 và một số nông sản khác (lúa gạo, cá tra, rau màu và xoài).

- Nội dung 2 – Rà soát cam kết liên quan trong EVFTA, CPTPP, AEC và các chính sách thương mại của thị trường lớn (Mỹ và Trung Quốc); phân tích cơ hội và thách thức đối với các ngành hàng chủ lực của An Giang.

- Nội dung 3 – Tổng quan tình hình biến đổi khí hậu và tác động dự kiến đến các ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh An Giang.

- Nội dung 4 – Phân tích chuỗi giá trị, chỉ ra những cơ hội và thách thức của các chuỗi giá trị nông sản chủ lực (dự kiến lúa gạo, cá tra, rau màu và xoài) trong bối cảnh thực thi các cam kết thương mại tự do và BĐKH.

- Nội dung 5 - Đề xuất các hướng và giải pháp chính nhằm phát triển một số ngành hàng nông sản chủ lực cho tỉnh An Giang đến 2030 trong bối cảnh BĐKH và hội nhập.

- Nội dung 6 – Tập huấn, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài. 

3. Sản phẩm dự kiến:

- Dự thảo “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh An Giang trong điều kiện BĐKH và hội nhập”;

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và bộ số liệu điều tra sơ cấp, thứ cấp liên quan

 Sau khi nghe đơn vị đăng ký chủ trì, chủ nhiệm trình bày báo cáo tóm tắt đề cương, các thành viên Hội đồng đánh giá cao hồ sơ năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì và cá nhân đăng ký chủ nhiệm, nội dung và phương pháp nghiên cứu đề xuất khả thi và đáp ứng mục tiêu đặt hàng của tỉnh, kết quả Hội đồng thống nhất chấm chọn Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp là đơn vị chủ trì và TS. Đặng Kim Sơn là chủ nhiệm triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa đề cương theo như các ý kiến đóng góp của Hội đồng, cụ thể cần đánh giá lại các sản phẩm nông nghiệp được xác định trong đề án tái cơ cấu tỉnh An Giang xem sản phẩm nào có tính chủ lực, sản phẩm nào không, cần bổ sung hoặc bỏ bớt các sản phẩm nào; bổ sung kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh An Giang; bổ sung các thành viên tham gia thực hiện có chuyên môn về nông nghiệp và BĐKH./.

MK

 

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn