Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(16/11/2018)

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 31/10/2018) nhằm mục tiêu thương mại biên giới trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế An Giang, đưa An Giang trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Vùng và cả nước vào thị trường Campuchia và tiến tới thị trường các quốc gia ASEAN; Phát huy lợi thế về hạ tầng cửa khẩu, tài nguyên và vị trí địa lý của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là nhóm hàng nông, thủy sản.

Theo đó, định hướng phát triển thương mại biên giới gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và phát triển thương mại biên giới; Nâng cao hiệu quả quản lý thương mại biên giới; Tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng quản lý thương mại biên giới của Campuchia; Xây dựng và củng cố các cơ chế phối hợp song phương trong quản lý thương mại biên giới. Phát triển đa dạng dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới, hướng dẫn hình thành các doanh nghiệp logistics có khả năng cung cấp dịch vụ thương mại biên giới toàn diện, tập trung, chuyên nghiệp và bài bản. Gắn phát triển thương mại biên giới với tạo lập chuỗi cung ứng hàng hóa các nông, thủy sản trọng điểm của tỉnh.

Có 08 giải pháp phát triển thương mại biên giới là: Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thương mại biên giới; Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu vực biên giới; Phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới; Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu; Tổ chức nguồn hàng, phát triển các liên kết trong thương mại biên giới; Phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng hóa; Chuyển đổi cơ cấu hàng hóa và phương thức kinh doanh.

UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan khác xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh thương mại biên giới của tỉnh áp dụng các công nghệ kinh doanh và quản lý hiện đại, ứng dụng thương mại điện tử, … triển khai công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các chợ biên giới, khu kinh tế, khu thương mại tại cửa khẩu./.

 

NL

Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4 trong 6
5 trong 6
6 trong 6

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn