Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(24/04/2018)

Tháng 4/2018, toàn Anchorngành thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính, 30 cuộc thanh tra chuyên ngành và 05 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng, cụ thể là:

- Tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 20 cuộc chuyển sang) gồm: 19 cuộc thực hiện theo kế hoạch và 11 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 19 cuộc và ban hành 11 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện 13/50 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi 467,69 triệu đồng, 22.034m2 đất, kiểm điểm trách nhiệm 03 cá nhân. Đã thu hồi nộp ngân sách 466,36 triệu đồng, thu khác 1,33 triệu đồng.

- Tiến hành 37 cuộc thanh tra chuyên ngành (26 cuộc thành lập đoàn, 11 cuộc độc lập) với 3.321 cá nhân và tổ chức. Qua thanh tra phát hiện 23 tổ chức, 503 cá nhân vi phạm; đã lập biên bản và ban hành 119 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền 455,10 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 34,21 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách 455,10 triệu đồng.

- Tiến hành 05 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng tại 10 đơn vị. Kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp 02 cuộc/05 đơn vị, ban hành 02 kết luận; kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm 04 cá nhân.

Toàn tỉnh đã tiếp 695 lượt công dân (cấp tỉnh 61 lượt, cấp huyện 365 lượt, cấp xã 269 lượt). Nội dung tiếp dân chủ yếu khiếu nại chính sách bồi thường thuộc các dự án đang triển khai, tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, tố cáo hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, ….

 Nhận 221 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (kỳ trước chuyển sang 57), trong đó có 88 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (84 khiếu nại, 04 tố cáo), đã giải quyết 14/84 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo đang xem xét giải quyết./.

NL

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn