Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(18/07/2018)

Sáu tháng đầu năm 2018, toàn ngành thanh tra tỉnh An Giang đã đẩy mạnh công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng và đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Thanh tra hành chính: Triển khai 62 cuộc, trong đó thanh tra đột xuất 21 cuộc (chiếm 34%), hầu hết được tiến hành trên các lĩnh vực theo kế hoạch được duyệt gồm: Thanh tra tài chính, ngân sách 31/62 cuộc (chiếm 50%), quản lý sử dụng đất đai 20/52 cuộc (chiếm 32%) và đầu tư xây dựng 05/62 cuộc (chiếm 8%).

Qua thanh tra phát hiện 31/88 đơn vị sai phạm với tổng số tiền 767,40 triệu đồng và 28.356,59m2 đất. Kiến nghị thu hồi 766,06 triệu đồng và 27.360,90m2 đất; kiến nghị xử lý khác 1,34 triệu đồng và 995,69m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 03 tổ chức và 11 cá nhân. Đã thu hồi nộp ngân sách 748,49 triệu đồng (đạt 97,71%).

- Thanh tra chuyên ngành: Thực hiện 139 cuộc, phát hiện 3.692 tổ chức và cá nhân vi phạm với số tiền 70.516,7 triệu đồng. Kiến nghị thu hồi 9.284 triệu đồng; lập biên bản và ban hành 1.112 quyết định xử phạt VPHC số tiển 2.842,10 triệu đồng. Đã thu nộp 2.820,3 triệu đồng (đạt 99,23%).

- Giải quyết 122/202 đơn khiếu nại, tố cáo (đạt 60,4%).

- Triển khai 15 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng, ban hành 06 kết luận, phát hiện sai phạm và thu hồi 100,21 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 01 cá nhân.

Sáu tháng cuối năm 2018, toàn ngành thanh tra đẩy nhanh triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 và thanh tra đột xuất khi có yêu cầu; Thực hiện nghiêm quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ; Thường xuyên theo dõi, khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; Chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp./.

NL

Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4 trong 6
5 trong 6
6 trong 6

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn