Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(09/01/2020)

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang, đó là Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 20/12/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018. Theo đó nội dung của Quyết định gồm 6 Điều; cụ thể quy định như:

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính,         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thuế các cấp và các cơ quan khác có liên quan; Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

- Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này chỉ thay đổi giá đối với loại đá 40 x 60 từ 150.000đồng/m3 lên 168.000 đồng/m3 và bổ sung thêm giá tính thuế đối với nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khác, nước đá là 40.000 đồng/m3, các tài nguyên khác giữ nguyên theo giá tại Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018.

- Giá tính thuế tài nguyên quy định tại quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; Đối với các loại tài nguyên khác nếu có phát sinh trên địa bàn tỉnh nhưng không có trong Bảng giá quy định thì áp dụng giá tối thiểu theo Khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Phụ lục I, II, III, IV, V, VI kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC.

Để tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao có trách nhiệm Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp theo Khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành.

 

TTL

Trang1 trong 8
2
trong 8
3
trong 8
4 trong 8
5 trong 8
6 trong 8 7 trong 8 8 trong 8

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn