Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(10/04/2018)

Năm 2017, Thanh tra ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã triển khai thanh tra đối với 7.258 cơ sở (thanh tra chuyên ngành 7.226 cơ sở, thanh tra hành chính 32 cơ sở), trong đó: thanh tra về đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa và sở hữu công nghiệp 5.515 cơ sở, an toàn bức xạ 1.650 cơ sở, 13 đơn vị hoạt động KH&CN, 01 tổ chức KH&CN, 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 37 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt 677 cơ sở (phạt tiền 663 cơ sở, cảnh cáo 14 cơ sở) với tổng số tiền xử phạt VPHC là 9,141 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 32 triệu đồng. Kết quả cụ thể như sau:

Thanh tra về Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và SHCN:

- Lực lượng Thanh tra KH&CN ở trung ương đã thanh tra 68 cơ sở, phát hiện vi phạm và xử phạt 14 cơ sở với số tiền 778,6 triệu đồng.

- Lực lượng Thanh tra KH&CN ở địa phương đã thanh tra 5.447 cơ sở, phát hiện vi phạm và xử phạt 444 cơ sở (trong đó phạt tiền 430 cơ sở với số tiền 7,459 tỷ đồng).

Thanh tra về an toàn bức xạ:

Toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra 1.650 cơ sở bức xạ, phát hiện vi phạm và xử phạt 129 cơ sở với số tiền 903,2 triệu đồng.

Thanh tra hành chính:

Toàn ngành đã thanh tra 32 đơn vị về chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo chung của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thanh tra trong hoạt động KH&CN:

Toàn ngành đã thanh tra 13 đơn vị hoạt động KH&CN, 01 tổ chức KH&CN, 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 37 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh. Đa số các cơ sở đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về đăng ký hoạt động KH&CN và hoạt động đúng nội dung trong Giấy phép được cấp. Tuy nhiên, các đoàn thanh tra kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN ở địa phương và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn của đề tài, dự án; đồng thời kiến nghị thu hồi 32,3 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 31,44 triệu đồng 01 đề tài.

Ngoài ra, toàn ngành Thanh tra khoa học và công nghệ đã tiếp 214 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị xử lý xâm phạm quyền SHCN (Thanh tra Bộ tiếp 199 lượt, Thanh tra Sở KH&CN các tỉnh tiếp 15 lượt công dân); Nhận 331 đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền SHCN, đã giải quyết 251 đơn (56 khiếu nại, 60 đề nghị xử lý xâm phạm quyền SHCN, 67 kiến nghị, phản ánh, 68 tố cáo).

Các kết quả đạt được đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ, khẳng định trách nhiệm, vai trò của ngành trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế./.

 

NL

 

Trang1 trong 8
2
trong 8
3
trong 8
4 trong 8
5 trong 8
6 trong 8 7 trong 8 8 trong 8

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn