Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(19/02/2019)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2019 về thực hiện Đề án phát triển thương mại biên giới và phát triển hệ thống Logistics tỉnh An Giang năm 2019 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/10/2018, đồng thời phân công nhiệm vụ, trách nhiệm vủa từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Nội dung chính của Kế hoạch gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2731/QĐ-UBND, Quyết định số 2732/QĐ-UBND, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thương mại biên giới. (2) Hỗ trợ thương nhân tham gia hoạt động thương mại biên giới. (3) Xúc tiến thương mại và đầu tư hạ tầng. (4) Phát triển hoạt động của điểm chợ biên giới. (5) Quản lý và điều hành cửa khẩu biên giới tỉnh An Giang - tỉnh Kandal và Tàkeo. (6) Chia sẻ thông tin và đào tạo. (7) Công tác phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị.

Theo Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logictisc và kinh doanh thương mại biên giới áp dụng công nghệ kinh doanh và quản lý hiện đại; Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các chợ biên giới, khu kinh tế, khu thương mại tại cửa khẩu; Thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2020 (báo cáo doanh nghiệp được chuyển giao);

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về chính sách ươm tạo, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hỗ trợ chi phí trong triển khai, tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn ISO, chuẩn hóa doanh nghiệp, đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các doanh nghiệp (quý II/2019, báo cáo kết quả thực hiện)./.

 

NL

 

Trang1 trong 8
2
trong 8
3
trong 8
4 trong 8
5 trong 8
6 trong 8 7 trong 8 8 trong 8

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn