Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(05/06/2018)

Tháng 5/2018, toàn ngành thanh tra tỉnh An Giang đã tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, 45 cuộc thanh tra chuyên ngành và 11 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng, cụ thể là:

- Tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 12 cuộc chuyển sang) gồm: 17 cuộc thực hiện theo kế hoạch và 07 cuộc đột xuất. Đã kết thúc 12 cuộc và ban hành 04 kết luận. Qua thanh tra đã phát hiện 04/34 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu hồi 239,53 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách 225,11 triệu đồng.

- Tiến hành 45 cuộc thanh tra chuyên ngành (34 cuộc thành lập đoàn, 11 cuộc độc lập) với 3.600 cá nhân và tổ chức. Qua thanh tra phát hiện 17 tổ chức, 682 cá nhân sai phạm; đã lập biên bản và ban hành 227 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền 799,10 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 49,20 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách 743,10 triệu đồng.

- Tiến hành 11 cuộc thanh tra phòng, chống tham nhũng tại 17 đơn vị. Kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp 04 cuộc/08 đơn vị, ban hành 01 kết luận. Chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 499 lượt công dân (cấp tỉnh 49 lượt, cấp huyện 278 lượt, cấp xã 172 lượt). Nội dung tiếp dân chủ yếu vẫn là khiếu nại chính sách bồi thường thuộc các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, khiếu nại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tố cáo hành vi vi phạm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, ….

 Nhận 234 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (kỳ trước chuyển sang 67), trong đó có 92 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (86 khiếu nại, 06 tố cáo). Đã giải quyết bằng quyết định hành chính 17/86 đơn khiếu nại, 01/06 đơn tố cáo./.

NL

Trang1 trong 10
2
trong 10
3
trong 10
4 trong 10
5 trong 10
6 trong 10 7 trong 10 8 trong 10 9 trong 10 10 trong 10

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn