Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ
(22/08/2018)

Ngày 18/8/2018, tại đầu cầu Hà Nội, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội nghị có sự tham dự và chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,…

Tại đầu cầu tỉnh An Giang có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Anh Thư chủ trì hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hợp tác xã Vọng Đông, HTX Vĩnh Trạch, HTX Chợ Vàm, Công ty Kitoku, Công ty Lương thực Thoại Sơn, UBND huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Đốc, An Phú, Long Xuyên, Châu Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn,….

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ý kiến của các bộ ngành và địa phương thì trong thời gian tới, để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ngày càng có hiệu quả cần: (1) củng cố, nâng cao hoạt động của HTXNN yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 HTXNN hoạt động hiệu quả; (2) duy trì, nâng chất hoạt động của trên 4.400 HTXNN đang hoạt động có hiệu quả; (3) phấn đấu có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tăng tỷ lệ lên 25% HTX NN ứng dụng công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động; (4) tạo điều kiện thành lập mới 5.200 HTX NN trên các lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương hoạt động có hiệu quả.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm:

Một là, xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình hoạt động khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX NN yếu kém để đạt tiêu chí HTX hoạt động có hiệu quả.

Ba là, duy trì và nâng chất chất lượng hoạt động của các HTX NN đang hoạt động hiệu quả thông qua nâng cao chất lượng về phương án sản xuất kinh doanh.

Bốn là, tạo điều kiện thành lập mới HTX NN bằng việc lựa chọn các ngành hàng chủ lực của quốc gia và địa phương để thúc đẩy thành lập HTX, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “mỗi xã một sản phẩm” gắn với củng cố, hoàn thiện và xây dựng mới hoạt động HTX hiệu quả.

Năm là, phát triển Liên hiệp HTX NN thông qua kết nối với các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các HTX để xây dựng mô hình Liên hiệp HTX NN hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu giai đoạn 2018-2020 có thêm 20 Liên hiệp HTX NN (hiện tại có 30 LH HTX NN), phấn đấu mỗi tỉnh có ít nhất 1 Liên hiệp HTX.

Kết thúc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Đề án 15.000 HTX, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn có đủ kinh nghiệm thực tiễn để hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương nhằm củng cố, kiện toàn và phát triển mới HTX NN. Đồng thời:

Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX NN như hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm, đưa cán bộ trẻ về HTX, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX và thành viên HTX.

Huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế thông qua diễn đàn nông dân hợp tác và các chương trình hỗ trợ cho HTX NN.

Bạch Kim

Trang1 trong 4
2
trong 4
3
trong 4
4 trong 4

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn