Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ
(18/07/2018)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 28/6/2018 về thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn (CTR), cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý tổng hợp CTR, hình thành lối sống thân thiện với môi trường; Thiết lập các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp CTR.

Các giải pháp thực hiện quản lý CTR là:

1. Cải tạo các bãi chôn lấp sử dụng để xử lý CTR cho các huyện trong giai đoạn 2017-2020;

2. Đóng cửa, phục hồi, tái sử dụng đối với các bãi chôn lấp không sử dụng;

3. Có cơ chế chính sách huy động các nguồn đầu tư vào quản lý CTR; các hình thức đầu tư PPP (đối tác công-tư), BT (xây dựng- chuyển giao) nhằm tăng sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

4.Áp dụng các công cụ kinh tế; về cơ chế chính sách thúc đẩy phân loại CTR tại nguồn;

5. Xây dựng chính sách cho thị trường tái chế; chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính áp dụng đối với cơ sở thu gom, vận chuyển CTR;

6. Xã hội hóa công tác quản lý CTR; Huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý CTR;

7. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc quản lý và xử lý CTR;

8. Tuyên truyền nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức cộng đồng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ: Thẩm định các công nghệ, thiết bị xử lý, tái chế CTR trên địa bàn tỉnh; Thẩm định các công nghệ xử lý CTR nguy hại trên địa bàn tỉnh./.

NL

Trang1 trong 4
2
trong 4
3
trong 4
4 trong 4

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn