Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(12/09/2019)

Sở Khoa học và Công nghệ An Giang vừa cấp mới nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho 3 đơn vị nữa, nâng tổng số đơn vị được cấp nhãn hiệu chứng nhận từ cuối năm 2018 cho đến nay lên 13 đơn vị.

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình, Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình  và Công ty TNHH dược liệu Thảo An là 3 đơn vị được cấp mới quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đợt này.

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho sản phẩm GẠO AN TOÀN với quy mô sản xuất, kinh doanh: Mô hình thí điểm 20ha, 200 tấn/năm; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; chất lượng: theo Bản tự công bố sản phẩm số: 01/HTX NN VINH BINH/2019; theoTiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế  và QCVN8-2:2011/BYT.

Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho sản phẩm GẠO AN TOÀN với quy mô sản xuất, kinh doanh: Mô hình thí điểm 10ha, 100 tấn/năm; địa điểm sản xuất, kinh doanh: Ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; chất lượng: theo Bản tự công bố sản phẩm số: 01/HTX NN An Bình/2019; theo Tiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế  và QCVN8-2:2011/BYT.

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thảo An Khang  được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” cho cho sản phẩm TRÀ XẠ ĐEN với quy mô sản xuất, kinh doanh: 600 thùng/tháng (20 hộp/thùng);địa điểm sản xuất, kinh doanh: Số 20 đường 12, Khu dân cư Sao Mai, khóm Bình Khánh 7, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang; theoTiêu chuẩn đánh giá hoặc phương pháp đánh giá: Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế  và QCVN 8-2:2011/BYT.

Ba đơn vị này có trách nhiệm:

1. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đúng theo mẫu được quy định tại Điều 6 và tuân thủ quy định của Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang tại Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 27/3/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào;

3. Duy trì và phát triển giá trị tài sản trí tuệ của nhãn hiệu chứng nhận;

4. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh và đảm bảo sản phẩm lưu hành đúng với hồ sơ đăng ký, thực hiện đúng cam đoan theo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang ,

5. Chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

6. Hợp tác và tạo điều kiện cho việc thực hiện phân tích, kiểm nghiệm và đánh giá sản phẩm đơn vị sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

7. Đề nghị chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận (Sở Khoa học và Công nghệ An Giang) thu hồi Giấy trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi không có nhu cầu sử dụng.

Nhìn chung, dần dần doanh nghiệp An Giang đã nhận thức được ý nghĩa của việc được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận AN GIANG đối với sản phẩm hàng hóa của mình như một biểu hiện của truy xuất nguồn gốc và vận hành với các tiêu chí chất lượng không ngừng được cải tiến thông qua kiểm định, chứng nhận theo hướng an toàn,.... đi kèm với những điều kiện quản lý thích hợp và sử dụng địa danh An Giang - một địa danh có mức độ ảnh hưởng lớn hơn tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

NV

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn