Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(06/01/2020)

Qua 01 năm tổ chức triển khai về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 01 đợt triển khai quán triệt Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 20/02/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Sở và tổ chức học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện kể các mẫu chuyện, những gương tốt người tốt theo chuyên đề đã được học tập; bên cạnh đó Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức 01 đợt triển khai quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và thường xuyên lồng ghép tại các cuộc họp định kỳ của Chi đoàn Sở tuyên truyền cho các bạn trẻ phải nêu gương và học tập theo tấm gương của Bác thông qua những việc làm cụ thể trong công tác chuyên môn cũng như trong thực hiện chương trình công tác của đoàn thanh niên.

Về kết quả thực hiện: Tất cả đảng viên, công chức, viên chức đã được sinh hoạt các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và mỗi cá nhân có bản kế hoạch rèn luyện thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch rèn luyện của cá nhân được đảng viên trong các Chi bộ đóng góp ý kiến trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ và bản kế hoạch rèn luyện được Đảng bộ lưu trong hồ sơ đảng viên. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, đơn vị thực sự nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nêu cao đạo đức của người viên chức, không tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ, chống tiêu cực trong việc sử dụng tài sản, tài chính công của đơn vị; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ, Trưởng, phó đơn vị phải thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và sinh hoạt. Đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức xã hội; giữ cho đời sống riêng của bản thân và gia đình thật sự giản dị, trong sáng. Kết quả trong năm được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhận thức và hành động làm theo: Qua kết quả rèn luyện của cá nhân cho thấy bản thân các đồng chí đảng viên đã có tinh thần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối vối cán bộ đảng viên và có chuyển biến trong công việc hàng ngày nhất là thái độ phục vụ nhân dân trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký hỗ trợ đổi mới công nghệ, cấp phép X quang, kiểm định phương tiện đo, kiểm nghiệm mẫu… còn đối với đồng nghiệp thì thân ái, hòa nhã, đoàn kết nội bộ tốt hơn. Nhiều đảng viên có tinh thần ý thức tiết kiệm trong công tác và sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước...

Về kinh nghiệm: Việc quán triệt và tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải là việc làm thường xuyên trong cán bộ đảng viên và các đoàn thể quần chúng, phải có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất từ Đảng ủy, Chi bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên để giáo dục cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc về quyền làm chủ tập thể về kinh tế, chính trị, xã hội, mọi vấn đề phải được giải quyết từ cơ sở, phải tôn trọng ý kiến của cơ sở. Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục cần phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát.

TTL

Trang1 trong 8
2
trong 8
3
trong 8
4 trong 8
5 trong 8
6 trong 8 7 trong 8 8 trong 8

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
MeKong Connect 2019 (06/11/2019)
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn