Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Khoa học công nghệ
(24/09/2019)

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy: Tiếp tục tổ chức thực hiện 74 nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp ƯDCNC (68 nhiệm vụ cấp tỉnh, 08 nhiệm vụ cấp cơ sở). Quá trình thực hiện đã đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực sau:

- Chọn tạo được một số loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điển hình là nhiệm vụ: Thử nghiệm mô hình nuôi Ếch Thái Lan (Rana tigrina) thương phẩm trong nhà lưới có mái che tại huyện Châu Phú, bước đầu nhận thấy được lợi ích của việc nuôi ếch trong nhà màng so với nuôi ếch ngoài trời là ếch giảm bệnh hơn;...

- Ứng dụng và chuyển giao các quy trình canh tác mới, hiệu quả và có triển vọng phát triển cụ thể như: Nghiên cứu kỹ thuật trồng dâu tây (Fragaria vesca L.) trong chậu ứng dụng tưới nhỏ giọt tại núi Cấm, Tịnh Biên - An Giang, kết quả bước đầu đã xác định điều kiện thích hợp cho cây dâu tây sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần đa dạng hóa cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh An Giang;

- Phát triển các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng ƯDCNC đã phát huy hiệu quả, từ đó nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp  Cụ thể: (1) Dự án Xây dựng mô hình và tập huấn kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ ứng dụng công nghệ cao tại 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên: Mô hình tại hộ bà Võ Thị Mít (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên) cây phát triển tốt, cây đang giai đoạn thu hoạch. Tính đến 20/8/2019 đã thu hoạch được 2 đợt, tổng sản lượng là 1.500 kg. Dự kiến đến ngày 15/9/2109 sẽ thu hoạch đợt 3; (2) Thử nghiệm mô hình trồng nấm rơm dạng trụ tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, kết quả bước đầu cho thấy nấm rơm trồng trong nhà cho kết quả bước đầu có nhiều ưu thế hơn trồng nấm rơm trong nhà dạng kệ;...

- Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình công nghệ như nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây huệ trắng (Polianthes tuberosa), kết quả tạo ra nguồn giống sạch bệnh, phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân.;...

II. Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy và khâu đột phá về khoa học và công nghệ:

1. Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy:

Các nhóm chuyên trách tiếp tục thực hiện 07 chương trình KH&CN trọng điểm và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019. Tổ chức 7 buổi làm việc với  đơn vị chủ trì, các nhóm chuyên trách và nhóm chuyên gia triển khai thực hiện hiện 7 chương trình KHCN trọng điểm theo Quyết định 2532. Nhìn chung, các chương trình được triển khai đúng tiến độ và nội dung. Tuy nhiên, các nhóm chuyên trách cần khẩn trương triển khai các nội dung còn lại để chuẩn bị hội nghị tổng kết dự kiến vào tháng 6/2020.

2. Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (theo phụ lục 5,6,7,8):

Tiếp tục triển khai thực hiện 11 dự án cấp tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện 57,021 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ 6,25 tỷ đồng (chiếm 10,96%); Tổ chức 23 Hội đồng KH&CN gồm: nghiệm thu 12 dự án, xét duyệt đề cương nội dung 05 dự án và thẩm định kinh phí 6 dự án; Giám sát tiến độ 04 dự án đang triển khai thực hiện, nhìn chung các dự án thực hiện đúng tiến độ.

Ban hành 06 Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện 06 dự án.

Tham mưu UBND tỉnh dừng hỗ trợ 03 dự án: (1) Dự án Ứng dụng máy tách màu anysort C640 trong dây chuyền chế biến để nâng cao chất lượng gạo thành phẩm do ông Trần Phi Nam – DNTN Hòa Nam chủ trì thực hiện;  (2) Dự  án Xây dựng mô hình trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại Châu Đốc do ThS. Đỗ Thành Đạt chủ nhiệm, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang chủ trì; (3) Dự  án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín.

Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang và gửi các cán bộ chủ chốt của Sở góp ý lần cuối trước khi gửi các Sở ngành lấy ý kiến. Tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020:

Đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc tư vấn và thực hiện đánh giá chứng nhận việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015 và công cụ 5S cho Công ty Cổ phần Chí Công và Cơ sở Đại Phát.

Tiếp nhận Bản đăng ký và tiến hành xem xét lựa chọn đơn vị tư vấn để tư vấn việc xây dựng, áp dụng HTQLCL  cho Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn).

4. Thực hiện Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng NHCN An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Tổ chức Hội nghị Trao quyền sử dụng NHCN An Giang cho 08 doanh nghiệp, cơ sở đầu tiên đăng ký sử dụng; đến nay đã có 13 doanh nghiệp, cơ sở được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang .

Tiến hành thực hiện gói thầu dựng pano tuyên truyền NHCN An Giang, ký hợp đồng thi công lắp đặt 03 bảng pano với Công ty Minh Trường Phú và đang lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát thi công. Cuối tháng 9/2019 đã triển khai thi công lắp đặt pano ở TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành và Chợ Mới.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia trưng bày triển lãm sản phẩm đã được trao quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận An Giang tại hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên – An Giang và An Phú – An Giang năm 2019.

5. Thực hiện Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020:

Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ cho: 03 kiểu dáng công nghiệp với số tiền 4.200.000 đồng; 07 nhãn hiệu với số tiền 7.000.000 đồng và thanh lý 02 hợp đồng đăng ký nhãn hiệu tập thể với số tiền 5.000.000 đồng.

6. Thực hiện Quyết định 1485/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp ĐMST tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025:

Xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp “Tuổi trẻ An Giang xung kích, lao động, làm chủ KHCN giai đoạn  2017-2020” năm 2019.

Tham gia sự kiện Techfest vùng ĐBSCL năm 2019 do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ  Cần Thơ tổ chức tại Cần Thơ.

Cử trên 50 lượt CB-CC-VC tham dự hơn 15 sự kiện về khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức cho lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách khởi nghiệp ĐMST của cơ quan, đơn vị, liên kết mạng lưới khởi nghiệp ĐMST trong tỉnh và vùng ĐBSCL.

7. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

Cập nhật 275 tin tức về thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tin tức về sản phẩm, công nghệ; hội thi sáng tạo kỹ thuật,...và 182 sản phẩm chào bán trên website www.atte.vn.

Tổ chức 02 Phiên kết nối cung cầu công nghệ với chủ đề Công nghệ và thiết bị sản xuất gạch không nung và Ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản, với 96 đại biểu tham dự.

Phối hợp với Cục Ứng dụng và PTCN tổ chức Hội thảo Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 76 đại biểu tham dự đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách thu hút đầu tư nghiên cứu phát triển KHCN đến các tổ chức, cá nhân và tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN:

a) Dự án xây dựng Trung tâm CNSH: Kiểm tra công tác nghiệm thu: Gói thầu số 36 - Nhà điều hành giới thiệu sản phẩm dịch vụ (khối A), Nhà nghiên cứu thí nghiệm (khối B): tổng tiến độ đạt 99,68% so hợp đồng; Gói thầu số 42a - Cây xanh trang trí (Hạ tầng các hạng mục công trình): tổng tiến độ đạt 99,50 % so hợp đồng.

b) Dự án đầu tư trang thiết bị Trung tâm CNSH giai đoạn 2016-2020:Đang giao một số trang thiết bị gói thầu số 16.

c) Dự án Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020: hoàn thành thanh quyết toán gói thầu số 09 và tiếp tục triển khai gói thầu 10,11 và các gói thầu tư vấn./.

T.Tùng

Trang1 trong 14
2
trong 14
3
trong 14
4 trong 14
5 trong 14
6 trong 14 7 trong 14 8 trong 14 9 trong 14 10 trong 14 ... 14 trong 14

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn