Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ
(12/04/2018)

An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 6/2/2018) với các nội dung gồm:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức trên diện rộng cho cộng đồng về rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người do tiếp xúc, phơi nhiễm, hấp thụ và tích lũy các chất POP và hóa chất nguy hại.

- Xây dựng các tài liệu đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với các chương trình đào tạo, tập huấn theo từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, xử lý an toàn, các vấn đề độc học môi trường, sinh thái, an toàn lao động, sản xuất, tiêu thụ bền vững cho cán bộ quản lý, nhà sản xuất, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về POP và các hóa chất nguy hại.

- Xây dựng bổ sung các quy định, chính sách và thể chế đáp ứng yêu cầu mới của Công ước Stockholm.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập khẩu; sản xuất, kinh doanh, lưu giữ, vận chuyển, sử dụng, thải bỏ và xử lý; kiểm kê, đánh giá hiện trạng phát thải, quan trắc, kiểm soát ô nhiễm và quản lý an toàn các chất POP và hóa chất nguy hại theo quy định hiện hành và yêu cầu của Công ước Stockholm trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý bền vững các khu vực trọng điểm bị ô nhiễm dioxin trong khi chờ xử lý. Tăng cường triển khai các chính sách và giải pháp nhằm xử lý các điểm ô nhiễm nặng dioxin có nguồn gốc chiến tranh, phục hồi môi trường và chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo đó, nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch được lấy từ vốn Ngân sách nhà nước (bao gồm vốn ODA), gồm: vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên (sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi trường, chi quản lý hành chính, vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật,...); Vốn tài trợ, đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Được biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm: Kiểm soát, giảm phát thải và xử lý đối với các chất POP và hóa chất nguy hại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, phát triển bền vững; Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về nguy cơ do các chất POP và hóa chất nguy hại gây ra cho môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng; Phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát, giảm phát thải và xử lý đối với các chất POP và hóa chất nguy hại.

Bạch Kim

 

 

Trang1 trong 5
2
trong 5
3
trong 5
4 trong 5
5 trong 5

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn