Sở Khoa Học Công Nghệ    
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Hoạt động Sở, Ngành
(07/08/2018)

Ngày 2/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm: (1) Góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) của tỉnh An Giang thoát khỏi tình trạng yếu kém và tăng trưởng ở mức độ khá; đủ năng lực nội tại để vừa phục vụ tốt cho thành viên vừa tham gia và đứng vững trên thị trường; (2) Phát triển KTTT đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc cơ bản của Luật HTX năm 2012, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, quản lý một cách dân chủ, góp phần thúc đẩy nông nghiệp và nông thôn phát triển; (3) Đổi mới toàn diện, phát triển đa dạng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; liên kết sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiêu thụ theo mô hình “Cánh đồng lớn”. Phấn đấu đến năm 2020, khu vực KTTT, HTX có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Theo Kế hoạch, toàn tỉnh hiện nay có 174 HTX, cụ thể: (1) HTX lĩnh vực Nông nghiệp: 125 HTX, chiếm tỷ lệ 71,84%; (2) Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND): 24 QTDND, chiếm tỷ lệ 13,79%; (3) HTX lĩnh vực Giao thông vận tải: 18 HTX, chiếm tỷ lệ 10,34%; (4) HTX lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp: 04 HTX, chiếm tỷ lệ 2,30%; (5)  HTX lĩnh vực Du lịch: 02 HTX, chiếm tỷ lệ 1,15%; (6) HTX lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (khai thác cát): 01 HTX, chiếm tỷ lệ 0,57%.

- Về tổng doanh thu, lợi nhuận bình quân của HTX, LH HTX:

+ Tổng doanh thu bình quân của một HTX: 5.000 triệu đồng/năm;

+ Tổng lợi nhuận bình quân của một HTX: 900 triệu đồng/năm.

- Về thành viên, lao động của HTX, LH HTX

- Số thành viên HTX trên toàn tỉnh là 139.381 thành viên. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX, LH HTX là 4.564 lao động. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX, LH HTX: 40 - 48 triệu đồng/năm, ước đạt kế hoạch năm 2018.

- Về trình độ cán bộ quản lý HTX, LH HTX: Tổng số cán bộ quản lý HTX, LH HTX: 1.104 người, trong đó:

+ Tổng số cán bộ quản lý HTX, LH HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 890 người chiếm 80,61% tổng số cán bộ HTX, LH HTX.

+ Tổng số cán bộ quản lý HTX, LH HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học là 214 người chiếm 19,38% so với tổng số cán bộ HTX, LH HTX.

Được biết, khó khăn lớn nhất của HTX hiện nay là: (1) Quy mô nhỏ lẻ, manh mún, khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, thiếu vốn hoạt động, hiệu quả kinh doanh thấp, dịch vụ còn đơn điệu, chưa đa dạng và chưa thật sự mở rộng so với tiềm năng; (2) giữa các HTX, LH HTX, chưa có sự hợp tác, liên kết ngang, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho nhau. Các HTX, LH HTX chưa chú trọng nâng cao giá trị, chất lượng nông sản, hàng hóa đồng thời quan tâm xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm, ngành hàng chủ lực; (3) Trình độ nhân sự tham gia quản lý điều hành HTX, tổ hợp tác còn rất nhiều hạn chế.

Theo đó, Kế hoạch đã đặt ra nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể 2019 trên địa bàn tỉnh gồm:

- Một là, cương quyết giải thể những HTX tồn tại hình thức, HTX yếu, kém không còn khả năng hồi phục; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các HTX yếu, quy mô nhỏ sáp nhập với các HTX trong vùng để tăng quy mô hoạt động, năng lực sản xuất kinh doanh.

- Hai là, triển khai, sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin về KTTT của tỉnh; tăng cường cung cấp thông tin kịp thời về các chính sách của Nhà nước; giới thiệu và hướng dẫn xây dựng các mô hình liên kết hiệu quả; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ chất lượng của các HTX để phát triển và mở rộng sản xuất.

- Ba là, tăng cường hỗ trợ các HTX theo mô hình HTX kiểu mới để làm HTX mẫu triển khai trên toàn tỉnh, gắn kết với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Bốn là, thực hiện các biện pháp thông tin, truyền thông đến đối tượng HTX, LH HTX để thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về tư duy kinh doanh, có phương án sản xuất, kinh doanh đa dạng, tiếp cận với nhu cầu của khách hàng.

- Năm là, kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lương thực tiếp tục tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ với các HTX, LH HTX, nhằm góp phần tạo sự bền vững, thúc đẩy phát triển KTTT địa phương.

Bạch Kim

 

Trang1 trong 6
2
trong 6
3
trong 6
4 trong 6
5 trong 6
6 trong 6

 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
Skip portlet Portlet Menu

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Chịu trách nhiệm: Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ An Giang.
Giấy phép số: 02/GP-TTĐT ngày 27/10/2015 - Cơ quan cấp phép: Sở Thông tin và Truyền thông An Giang.
Điện thoại: (02963) 852212 - Fax: (02963) 854598 ** E-mail: sokhcn@angiang.gov.vn